Kivivaara-Peuravaara, tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset, Suomussalmi ja Hyrynsalmi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma on saapunut  17.7.2012

Arviointiohjelma on nähtävillä 17.8.–17.9.2012 Suomussalmen ja Hyrynsalmen kunnanvirastolla, Suomussalmen ja Hyrynsalmen kirjastoissa sekä Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa.

Kuulemistilaisuudet Hyrynsalmen kunnanviraston valtuustosali keskiviikkona 29.8.2012 klo 18:00 ja Suomussalmen kunnanviraston valtuustosali torstaina 30.8.2012 klo 18:00.

Arviointiselostus on saapunut 4.3.2013

Kuulemistilaisuudet Suomussalmen kunnanviraston valtuustosali torstaina 25.4.2013 klo 18:00 ja Hyrynsalmen kunnanviraston valtuustosali maanantaina 29.4.2013 klo 18:00

Lausuntojen määräaika: 13.5.2013

 

Vaihtoehto 1 (VE1):

Rakennetaan alueelle 50 tuulivoimalaa. 22 voimalaa sijaitsee Suomussalmen kunnan ja 28 Hyrynsalmen kunnan alueella. Voimalat voidaan rakentaa tuotantokuntoon kahden vuoden aikana. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 150 MW. Voimalat liitetään sähköverkkoon rakentamalla Seitenoikean sähköasemalta 110 kV voimajohto hankealueen eteläosassa sijaitsevalle sähköasemalle. Tuulipuiston sisäisen sähkönsiirron järjestämiseksi on tarkasteltavana kaksi vaihtoehtoa: SVE1 ja SVE2.

Vaihtoehto 2 (VE2):

Rakennetaan alueelle 27 tuulivoimalaa. Voimalat sijaitsevat Hyrynsalmen kunnassa. Vaihtoehdon voimalat voidaan rakentaa tuotantokuntoon yhden-kahden  vuoden aikana. tuulivoimapuiston nimellisteho on 81 MW. Voimalat liitetään sähköverkkoon rakentamalla Seitenoikean sähköasemalta 110 kV voimajohto hankealueella sijaitsevalle sähköasemalle.

Nollavaihtoehtona tarkastellaan tuulivoimapuiston toteuttamatta jättämistä. 

Julkaistu 26.8.2013 klo 14.57, päivitetty 24.5.2019 klo 14.10

Julkaisija: