Kimpilamminkankaan tuulivoimahanke, Soini ja Ähtäri

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Kimpilamminkankaan tuulivoimahanke, Soini ja Ähtäri. Kimpilamminkankaan hankealue sijaitsee noin 8,5 km Soinin kuntakeskuksesta etelään ja noin 20 km Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen. Hankealue käsittää mm. turvetuotantoaluetta. Alueen pinta-ala on noin 2820 ha.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaitoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: alueelle toteutetaan enintään 29 tuulivoimalaa. Voimaloiden enimmäismitat ovat napakorkeus 200 m, lavan pituus 100 m ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja hankkeen kokonaisteho on enintään 290 MW.
  • Vaihtoehto 2: alueelle toteutetaan enintään 24 tuulivoimalaa. Voimaloiden enimmäismitat ovat napakorkeus 200 m, lavan pituus 100 m ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja hankkeen kokonaisteho on enintään 240 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto A: rakennetaan uusi noin 30 km pitkä 110 kV voimajohto Alajärven sähköasemalle hankealueelle itäpuolella olevan 110 kV voimajohdon rinnalle.
  • Vaihtoehto B: rakennetaan uusi sähköasema hankealueen länsipuolella olevan 400 kV voimajohdon varteen. Kytkeytyminen valtakunnan verkkoon tapahtuu uuden sähköaseman kautta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 7.1.-5.2.2020 luettavissa:

  • Soinin kunnassa, Multiantie 27 A, 63600 Soini
  • Ähtärin kaupungissa, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri.

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös:

  • Soinin kunnankirjastoon, Alajärventie 2, 63800 Soini
  • Ähtärin kaupunginkirjastoon, Lukiontie 3, 63700 Ähtäri.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja kunnissa samanaikaisesti vireillä olevia tuulivoimapuiston yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmia koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään maanantaina 20.1.2020 klo 16-19 Hautakylä-salissa (Kylätie 127, 63800 Hautakylä) ja tiistaina 21.1.2020 klo 16-19 Hotelli Mesikämmenessä (Karhunkierros 149, 63700 Ähtäri). Tilaisuuksissa on mahdollisuus tutustua hankkeeseen, sen ympäristövaikutusten arviointiin ja kaavaprosessiin esittelypisteissä sekä keskustella arvioinnin laatijoiden, Energiequelle Oy:n edustajien ja YVA-yhteysviranomaisen kanssa. Paikalle voi tulla milloin tahansa klo 16.00-19.00 välillä kiertelemään pisteitä. Klo 17.00 yleisötilaisuuksissa on arviointiohjelman esittely. Paikalla kahvitarjoilu.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 5.2.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1853/2019.

ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta YVA-yhteysviranomaisen lausunnon, joka on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelma viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

 

Julkaistu 17.12.2019 klo 12.00, päivitetty 31.12.2019 klo 12.49