Kevitsan kaivoshanke, Sodankylä

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Kevitsan kaivoshanke sijoittuu noin 140 km pohjoiseen Rovaniemeltä. ja 35 km Sodankylän kuntakeskuksesta pohjois-koilliseen, Kevitsavaaran pohjoispuolelle. Esiintymä on kokonaisuudessaan Sodankylän kunnan alueella. Malmiesiintymä sijaitsee lähellä Natura 2000-verkostoon kuuluvaa Koitelaisen aluetta.

Yhtiön suunnitelmissa on louhia malmia avolouhoksesta, jonka pinta-ala olisi loppuvaiheessa yli 50 ha ja syvyys noin 300 metriä. Malmin rikastusta varten rakennetaan rikastamo sekä muut toiminnot kuten läjitysalueet, rikastushiekka-allas, sähkölinja ja vedenottamot.Rakennettavat alueet ovat yhteensä 5-6 km2, koko kaivosalueen laajuus olisi noin 8 km2.

Rikastusmenetelmä perustuu jauhetun malmin vaahdotukseen, joka käsittää malmin murskauksen, murskeen välivaraston, jauhatuksen, vaahdotuksen ja veden poiston rikasteesta. Malmi rikastetaan kaksivaiheisessa vaahdotuksessa. Lopputuloksena syntyy kahta mineraalista sulfidirikastetta joiden pääarvoaineita ovat nikkeli ja kupari, mutta talteen saadaan myös malmissa esiintyviä kobolttia, platinaa, palladiumia ja kultaa.

Vuosittain on tarkoitus louhia avolouhintana noin 4-5 milj. t ja sivukiveä noin 10 milj. t. Avolouhintavaiheen on arveltu kestävän noin 15 vuotta. Tämän jälkeen toiminta jatkuu mahdollisesti maanalaisena louhintana. Rikastetta syntyy vuosittain noin 120 000 t, joka kuljetetaan satamiin laivattavaksi.

Julkaistu 20.6.2007 klo 10.20, päivitetty 18.6.2019 klo 14.02

Julkaisija: