Hyppää sisältöön

Kestopuun kierrätysterminaali, Tuulos (nyk. Hämeenlinna)

Hankkeen kuvaus: Demolite Oy on toimittanut Hämeen ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee kestopuun kierrätysterminaalin rakentamista. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan Demolite Oy:n suunnitelma hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista, arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niitä varten tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Kestopuun kierrätysterminaalin alueella on tarkoitus ottaa vastaan, varastoida ja murskata käytöstä poistettua kyllästettyä puuta (pylväitä ja sahatavaraa) sekä varastoida valmista haketta. Haketettu puu toimitetaan alueelta edelleen energiahyötykäyttöön.

 Hankkeella on toteuttamatta jättämisen (ns. 0-vaihtoehto) lisäksi neljä sijoitusvaihtoehtoa:

  • Hattula, Merven teollisuusalue,
  • Loppi, Ojajoenkaaren teollisuusalue,
  • Renko, Uudenkylän teollisuusalue ja
  • Tuulos, Pannujärven teollisuusalue (kaksi sijoitusvaihtoehtoa).

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.22, päivitetty 17.9.2013 klo 12.05

Aihealue:
Julkaisija: