Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke, Keminmaa, Tornio, Ylitornio

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Keminmaalta Suomen ja Ruotsin rajalle. Hanke sijoittuu Länsi-Lappiin Keminmaan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueelle. Tutkittava voimajohtoreitti sijoittuu Tornionjokilaaksoa reunustaville maaseutualueille ja päättyy Tornionjoen kohdalla valtakunnan rajan ylitykseen. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 48 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Uutta johtokäytävää on noin neljä kilometriä. Voimajohtohanke on osa Suomen ja Ruotsin välistä kehitettävää sähkönsiirtoyhteyttä.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman ruotsinkielinen tiivistelmä:

Yhteysviranomaisen lausunto ruotsiksi:

Arviointiohjelman paperiversio on 14.12.2018 — 12.2.2019  luettavissa:

  • Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4
  • Keminmaan kunta, Rantatie 21
  • Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornion kaupunginkirjastossa (Torikatu 2), Keminmaan kunnankirjastossa (Väylätie 6), sekä Tornionlaakson kirjaston Ylitornion toimipisteessä (Alkkulanraitti 55).

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa torstaina 17.1.2019 klo
18:00-20:00 Torniossa Aineen taidemuseon auditoriossa (Torikatu 2).

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään
12.2.2019 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kiriaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse:
Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

 

 

 

Julkaistu 13.12.2018 klo 13.51, päivitetty 3.4.2019 klo 9.22

Julkaisija: