Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke, Keminmaa, Tornio, Ylitornio

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Keminmaalta Suomen ja Ruotsin rajalle. Hanke sijoittuu Länsi-Lappiin Keminmaan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueelle. Tutkittava voimajohtoreitti sijoittuu Tornionjokilaaksoa reunustaville maaseutualueille ja päättyy Tornionjoen kohdalla valtakunnan rajan ylitykseen. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 48 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Uutta johtokäytävää on noin neljä kilometriä. Voimajohtohanke on osa Suomen ja Ruotsin välistä kehitettävää sähkönsiirtoyhteyttä.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman ruotsinkielinen tiivistelmä:

Yhteysviranomaisen lausunto ruotsiksi:

Arviointiselostus

Arviointiohjelman ruotsinkielinen tiivistelmä:

Arviointiselostuksen paperiversio on 8.2.-8.4.2020 luettavissa:

  • Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4
  • Keminmaan kunta, Rantatie 21
  • Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiselostukseen voi tutustua myös Tornion kaupunginkirjastossa (Torikatu 2), Keminmaan kunnankirjastossa (Väylätie 6), sekä Tornionlaakson kirjaston Ylitornion toimipisteessä (Alkkulanraitti 55).

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa keskiviikkona 19.2.2020 klo 18:00-20:00 Torniossa Aineen taidemuseon auditoriossa (Torikatu 2).

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 8.4.2020 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Julkaistu 7.2.2020 klo 12.23, päivitetty 8.6.2021 klo 12.56

Julkaisija: