Hyppää sisältöön

Keljonlahden voimalaitoshanke, Jyväskylä

Hankkeen kuvaus: Jyväskylän Energia Oy on käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnin Keljonlahden voimalaitoksesta. Keski-Suomen ympäristökeskus toimii yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (laki 468/94 ja 267/99). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vireille tulon peruste on YVA- asetuksen (268/1999) 6§  hankeluettelon kohta 7) energian tuotanto:kattila- ja voimalaitokset, joiden suurin polttoaineteho on vähintään kuin 300 megawattia. Keljonlahden voimalaitoksen kaavailtu teho on 480 megawattia.

Laitoksen ensisijainen sijoituspaikka on Jyväskylän Keljonlahti. Toisena sijoitusvaihtoehtona tutkitaan  Rauhalahden nykyistä voimalaitosaluetta. Suunniteltu laitos käyttää polttoaineena turvetta ja puuta tuottaen yhteistuotantona kaukolämpöä ja sähköä, mutta myös lauhdesähkön tuottamismahdollisuus tutkitaan. Vertailuvaihtoehtona (nk. 0- vaihtoehto) tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä, jolloin tarvittava energia tuotetaan aluksi nykyisillä kattiloilla öljyn käyttöä kasvattamalla ja myöhemmin öljykattiloita lisäämällä.

Julkaistu 4.7.2005 klo 10.00, päivitetty 4.6.2019 klo 10.27