Käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitos, L & T Recoil Oy, Hamina

Käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitos, L & T Recoil Oy, Hamina

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen rakentaminen Haminan sataman nestesatama-alueelle. Laitoksen käsittelykapasiteetti on 60 000 tonnia käytettyä voiteluöljyä vuodessa.

Käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen raaka-aineena käytetään käytettyjä teollisuus- ja liikenteen voiteluaineita, alusperäisiä öljyjä tai öljynjalostamoiden vetykrakkauksen pohjaöljyjä. Laitoksen tarvitsemasta raaka-aineesta noin puolet saadaan Suomesta. Loput kerätään Itämeren alueen maista.  

Laitoksen päätuote on korkealaatuinen voiteluöljyn perusöljy, jota raaka-aineen laadusta riippuen saadaan noin 45 000 t vuodessa. Sivutuotteena muodostuu polttoöljyä ja -kaasua, jotka on tarkoitus käyttää laitoksessa tarvittavan energian tuottamiseen sekä noin 7000-10 000 t/a bitumia, joka on tarkoitus myydä käytettäväksi asfaltin valmistamisessa.

Laitos sisältää mm. vety-yksikön ja noin 6 MW kuumaöljykattilan, jossa tuotetaan myös laitoksen tarvitsema höyry, tai dieselmoottorin, joka tuottaa tarvittavan höyryn ja kuumaöljyn lisäksi myös osan tarvittavasta sähköstä käyttäen polttoaineena laitoksessa tuotettua polttoöljyä ja -kaasua sekä mahdollisesti maakaasua.

Regenerointiprosessi muodostuu kuudesta vaiheesta, jotka ovat:

  • esikäsittely sisältäen vetykrakkauksen pohjaöljyn vahanpoiston
  • veden ja keveiden hiilivetyjen poisto
  • polttoöljyjakeen erottaminen
  • perusöljyjakeen erottaminen tislaamalla
  • perusöljyjakeen vetykäsittely
  • perusöljyn erottaminen haluttuihin jakeisiin

Laitoksen on tarkoitus käynnistyä alkuvuodesta 2008.

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 12.38, päivitetty 5.6.2019 klo 7.49