Kauniskankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hankkeen kuvaus

WestWind Oy suunnittelee aurinko- ja tuulivoimalahanketta Kyyjärven Kauniskankaan alueelle. Hankealue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Etelä-Pohjanmaan puolella sijaitsevista Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Alajärven Möksyn kylä on noin 4 kilometrin päässä lännessä. Kyyjärven keskusta sijoittuu hankealueen rajasta noin 3,5 kilometrin päähän koilliseen. Hankealueen pinta-ala on noin 2 325 ha.

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä tarkastellaan tuulivoiman osalta alustavasti kahta vaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudet tulevat olemaan 280 m ja yksikköteho on 6 - 10 MW molemmissa vaihtoehdoissa. Lisäksi aurinkovoimala-alueeksi on varattu 150 hehtaarin suuruinen alue käytöstä poistuneelta turvetuotantoalueelta. Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla. Hankealueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja.

VE 0 Tuulivoimalat

Hanketta ei toteuteta.
 

VE 1 Tuulivoimalat

Alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 280 metriä. Kokonaisteho 120 - 150 MW.  Aurinkovoimala-alueeksi on varattu 150 hehtaarin suuruinen alue käytöstä poistuneelta turvetuotantoalueelta. Maa-asenteisten aurinkopaneelien maksimikokonaisteho on yhteensä noin 100 MW.
 

VE 2 Tuulivoimalat

Alueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 280 metriä. Kokonaistehosta ei ole annettu arviota. Aurinkovoimala-alueeksi on varattu 150 hehtaarin suuruinen alue käytöstä poistuneelta turvetuotantoalueelta. Maa-asenteisten aurinkopaneelien maksimikokonaisteho on yhteensä noin 100 MW.

 

Sähkönsiirto

Sähkönsiirto toteutetaan liittymällä valtakunnan verkkoon noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla. Tuulivoimala-alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeloinnilla.


Yhteismenettely

Kauniskankaan tuulivoimahankkeessa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §). Yhteismenettelyssä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan osana kaavamenettelyä. YVA-yhteysviranomainen tarkastaa näin toteutetun YVA-menettelyn laadun ja riittävyyden. YVA-yhteysviranomainen antaa OAS-YVA -suunnitelmasta lausunnon ja se on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelma

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelma (pdf)

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelman kuulutus (pdf)

Lausuntopyyntö Kauniskankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta (pdf)

Yhteysviranomaisen lausunto (pdf)

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma ja niitä koskeva kuulutus on nähtävillä 17.5. – 1.8.2021 välisen ajan Kyyjärven kunnan verkkosivulla https://www.kyyjarvi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset.

Asiakirjat on nähtävillä myös ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman paperiversio on luettavissa aukioloaikoina:

Kyyjärven kunnanvirasto, Kivirannantie 4, Kyyjärvi (Kyyjärven kunnanvirasto on suljettuna kesälomien takia 28.6. – 1.8.2021)

Kyyjärven kirjasto, Tuliharjuntie 43, Kyyjärvi

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

 

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva infotilaisuus pidetään etäyhteydellä tiistaina 25.5.2021 klo 18.00-20.00. Ohjeet infotilaisuuteen osallistumiseksi löytyvät hankkeen Kyyjärven kunnan verkkosivulta https://www.kyyjarvi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset. Tilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä, linkki osallistumiseen:

Click here to join the meeting

 

Mielipiteiden esittäminen

Mielipiteet tulee jättää kuulemisaikana 1.8.2021 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kyyjarvi.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan Kyyjärven kunnan kirjaamoon osoitteeseen Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuulivoimahanke, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi.

Julkaistu 3.5.2021 klo 14.14, päivitetty 31.8.2021 klo 8.21