Hyppää sisältöön

Kattasora Oy:n Soranotto ja kiviaineksen jalostustoiminta, Laukaa

Hankkeen kuvaus

Hanke käsittää soranotto- ja kiviaineksen jalostustoiminnan. Soranottoalueella tapahtuu soran murskausta ja kiviaineksen seulontaa eri raekokoluokkiin. Noin 60 ha:n soranottoalue sijaitsee Laukaan kunnan Kuusveden kylässä (peruskarttalehti 322107). Sora-alue sijaitsee kiinteistöillä 3:228 ja 3:234 Kattamäellä. Alueelle on noin 10 km Laukaan keskustaajamasta ja 2,5 km Kuusan kylän keskustasta. Kattamäen alue on lähes kauttaaltaan avattu soranottoalueeksi. Alueelta on otettu maa-aineksia 1950-luvulta lähtien. Ottotoimintaa harjoitti aluksi valtion Tie- ja vesirakennuslaitos (TVL) ja vuodesta 1983 lähtien Kattasora Oy.

Hankkeen vaihtoehdot

VE 0: Hanketta ei toteuteta. Soranotto jatkuu voimassa olevan maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan mukaisesti. Ottoalueen pinta-ala on 21,5 ha ja soran kokonaisottomäärä on 1,5 Mm3. Toiminta-aikaa arvioidaan olevan jäljellä noin kaksi vuotta.

VE 1: Soranottotoimintaa laajennetaan, ottosyvyys pohjavedenpinnan yläpuolella. Ottamistoimintaa jatketaan koko alueella (59,2 ha) pohjaveden pinnan yläpuolella jättäen pohjavesipinnan päälle 5 metrin suojakerros. Ottettava maa-ainesmäärä on yhteensä noin 11,5 Mm3. Toiminta-ajaksi arvioidaan 45 - 60 vuotta.

VE2: Soranottotoimintaa laajennetaan, ottosyvyys pohjavedenpinnan alapuolella. Ottamistoimintaa jatketaan koko alueella (59,2 ha), osalla aluetta maa-aineksia otetaan pohjaveden pinnan alapuolelta noin 5 metrin syvyydeltä. Otettava maa-ainesmäärä on yhteensä n. 15,85 Mm3. Toiminta-ajaksi arvioidaan 60 - 80 vuotta.

Julkaistu 15.2.2008 klo 10.00, päivitetty 4.6.2019 klo 10.17