Hyppää sisältöön

Karvasuon turvetuotantoalue, Seinäjoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon käynnistämistä Seinäjoen kunnan alueella sijaitsevalla Karvasuolla. Hankealueen tuotantokelpoinen alue on ojittamatonta luonnontilaista suoaluetta, jolla ei ole suoritettu turvetuotantoon liittyviä töitä. Se sijoittuu noin 15 km Seinäjoen keskustasta eteläkaakkoon ja noin 23 km Ilmajoen keskustasta kaakkoon. Hankealueen tuotantokelpoinen pinta-ala on laajimmassa vaihtoehdossa 317,8 ha sisältäen tuotettavat auma-alueet (yhteensä 15,9 ha). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa energiaturvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Uuden turvetuotantoalueen käyttöönotolla pyritään korvaamaan tuotannosta poistuvia turpeen tuotantopinta-aloja ja varautumaan lähialueiden tuleviin energiatuotantoratkaisuihin. Hankealueen energiaturpeen pääkäyttäjä sijaitsee Seinäjoella. Turvetuotannon on arvioitu kestävän noin 30 vuotta. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdoissa tuotantoalueelle kaivettaisiin kuivatusvaiheessa sarkaojia noin 500 metriä hehtaarille. Alueen kuivatusvedet johdettaisiin laskuojaa pitkin Seinäjoen keskiosan, Kihniänjoen alaosan valuma-alueelle (42.072). Vesien osittaisesta johtamisesta Pajuluomaan on luovuttu kokonaan.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • 0-vaihtoehto (VE 0): Hanke jätetään toteuttamatta, eikä turvetuotantoa aloiteta
  • 1-vaihtoehto (VE 1): Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella 307,4 ha alalla vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus
  • 2-vaihtoehto (VE 2): Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella, hankealueen itäosassa 206,2 h alalla vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen kemiallinen käsittely ja länsiosassa 111,6 ha alalla ympärivuotinen pintavalutus 
  • 3-vaihtoehto (VE 3): Turvetuotannon toteuttaminen hankealueen itäosassa 206,2 ha alalla vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen kemiallinen käsittely.
Julkaistu 19.6.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.28