Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Oulainen

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten Karahkan alueelle. Hankealueelle (Karahka) suunnitellaan yhteensä noin 25-26 uuden tuulivoimalan rakentamista.
Karahkan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Menettelyssä syntyy sekä kaava että hankkeen YVA.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

 

Julkaistu 26.11.2018 klo 9.57, päivitetty 28.3.2019 klo 15.30