Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki - Seinäjoki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kaksikaistaisella tieosuudella korvaamalla tasoliittymiä eritasoliittymillä ja rakentamalla tielle toinen ajorata. Suunnittelualue on välillä Hannuksela Ilmajoki – Itikka Seinäjoki. Tieosuuden pituus on noin 16 km.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavat linjausvaihtoehdot:

Vaihtoehto 0+: nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen, jossa kantatielle toteutetaan lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Vaihtoehto 0+ on vertailuvaihtoehto. Vaihtoehdon alustavat toimenpiteet ovat:

 • Kantatielle toteutetaan kanavointi ja kääntymiskaistat Hannukselantien (mt 17379) liittymään sekä Varikontien liittymään.
 • Kantatien ja Välimäentien liittymään toteutetaan väistötila.
 • Kantatien ja Suupohjantien liittymään toteutetaan risteyssilta ja suuntaisliittymät.
 • Tasoristeykset poistetaan koko suunnittelualueelta ali- ja ylikulkusiltojen toteuttamisella ja rinnakkaistiejärjestelyin.

Vaihtoehto 1: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan. Kantatie ja ratayhteys säilyvät nykyisillä paikoillaan. Vaihtoehdon alustavat toimenpiteet ovat:

 • Kantatielle toteutetaan ohituskaista (poikkileikkaus 2+1) välille Hannuksela – Siltala (Ilmajoki).
 • Kantatie parannetaan nelikaistaiseksi (poikkileikkaus 2+2) väyläksi Ilmajoen ja Seinäjoen välillä.
 • Uudet eritasoliittymät (3 kpl) toteutetaan kantatielle Ilmajoen keskustan kohdalle (Siltalan etl), Ahonkylän itäpuolelle (Ahonkylän etl) sekä kantatien ja Suupohjantien liittymään (Rintalan etl).
 • Kantatien tasoliittymät poistetaan rinnakkaistiejärjestelyin. Rinnakkaistieyhteys toteutetaan koko suunnitteluosuudelle vähintään kantatien toiselle puolelle.
 • Meluntorjunnan toteuttaminen melualueille.

Vaihtoehto 2: kantatien kehittäminen osittain junaradan pohjoispuolella. Vaihtoehdon alustavat toimenpiteet ovat:

 • Kantatie toteutetaan uudelle linjaukselle junaradan pohjoispuolelle Ahonkylän kohdalla noi kahdeksan kilometrin matkalla.
 • Kantatielle toteutetaan ohituskaista (poikkileikkaus 2+1) välille Hannuksela – Siltala (Ilmajoki).
 • Kantatie rakennetaan nelikaistaiseksi (poikkileikkaus 2+2) väyläksi Ilmajoen ja Seinäjoen välillä.
 • Uudet eritasoliittymät (3 kpl) toteutetaan Ilmajoen keskustan kohdalle (Siltalan etl), Ahonkylän itäpuolelle Tuomikylän ja Nikkolantien kohdalle (Ahonkylän etl) sekä kantatien ja Suupohjantien liittymään (Rintalan etl).
 • Suupohjan rata (Seinäjoki-Kaskinen) säilyy nykyisellä paikalla. Radan tasoristeykset poistetaan koko suunnittelualueelta ali- ja ylikulkusiltojen toteuttamisella ja rinnakkaistiejärjestelyin.
 • Kantatien tasoliittymät poistetaan rinnakkaistiejärjestelyin. Rinnakkaistieyhteys toteutetaan koko suunnitteluosuudelle vähintään kantatien toiselle puolelle.
 • Meluntorjunnan toteuttaminen melualueille.

Vaihtoehto 3: kantatien kehittäminen siirtämällä junarata osittain pohjoiseen. Vaihtoehdon alustavat toimenpiteet ovat:

 • Suupohjan ratayhteys (Seinäjoki-Kaskinen) toteutetaan uudelle linjaukselle noin kuuden kilometrin matkalla. Radan tasoristeykset poistetaan koko suunnittelualueelta ali- ja ylikulkusiltojen toteuttamisella ja rinnakkaistiejärjestelyin.
 • Kantatie toteutetaan nykyisen radan linjauksen kohdalle noin neljän kilometrin matkalla.
 • Kantatielle toteutetaan ohituskaista (poikkileikkaus 2+1) välille Hannuksela – Siltala (Ilmajoki).
 • Kantatie parannetaan nelikaistaiseksi (poikkileikkaus 2+2) tieksi Ilmajoen ja Seinäjoen välillä.
 • Uudet eritasoliittymät (3 kpl) toteutetaan Ilmajoen keskustan kohdalle (Siltalan etl), Ahonkylän itäpuolelle Tuomikylän ja Nikkolantien kohdalle (Ahonkylän etl) sekä kantatien ja Suupohjantien liittymään (Rintalan etl).
 • Kantatien tasoliittymät poistetaan rinnakkaistiejärjestelyin. Rinnakkaistieyhteys toteutetaan koko suunnitteluosuudelle vähintään kantatien toiselle puolelle.
 • Meluntorjunnan toteuttaminen melualueille.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on luettavissa 4.11.-3.12.2020:

 • Ilmajoen kunnassa, Ilkantie 18, Ilmajoki
 • Ilmajoen kunnankirjastossa, Museopolku 1, Ilmajoki
 • Seinäjoen kaupungintalolla, Kirkkokatu 6, Seinäjoki ja
 • Seinäjoen kaupunginkirjastossa, Alvar Aallon katu 14, Seinäjoki.

Yleisötilaisuus

Koronavirustilanteen vuoksi yleisötilaisuutta ei järjestetä, mutta esitys ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on katsottavissa tästä:

YVA-hankkeen esittelyvideo

 

 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 3.12.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/812/2020.

ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue antaa arviointiohjelmasta YVAyhteysviranomaisen lausunnon, joka on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelma viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Julkaistu 22.10.2020 klo 11.00, päivitetty 22.12.2020 klo 8.29