Hyppää sisältöön

Kantatie 59 (vt4) välillä Viisarimäki - Kanavuori, Jyväskylän maalaiskunta ja Toivakka

Hankkeen kuvaus: Tiehanke merkitsee valtatietasoisen tieyhteyden rakentamista Jyväskylän maalaiskunnan Kanavuoren ja Toivakan Viisarimäen välille joko nykyisen kantatie 59:n paikalle (vaihtoehto 0+) tai nykyisen tien länsipuoleiselle metsäalueelle (vaihtoehto 1). Uusi tielinjaus sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään. Hankkeen maankäyttötarve tarkentuu tiesuunnitelman laatimisen jälkeen. Karkea arvio uuden tai parannetun, noin 22,5 km:n pituisen valtatien tilan tarpeesta ohituskaista-, levähdysalue- yms. järjestelyineen on n. 140 ha. Liikenneministeriön päätöksellä tiejakso on liitty v. 1996 osaksi Päijänteen itäpuolelle kulkevaksi muutettavaa valtatietä 4, joka on Suomen maantieliikenteen pohjois-eteläsuuntainen osuus Trans European Network -liikenneverkossa.

Julkaistu 11.4.1997 klo 10.00, päivitetty 4.6.2019 klo 12.22