Kalvinit Oy, Keski-Pohjanmaan ilmeniittikaivoshanke, Kälviä ja Halsua

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus:
Kalvinit Oy suunnittelee Kälviän ja Halsuan kuntien alueella sijaitsevien Koivusaarennevan, Peränevan ja Kairinevan ilmeniittirikasteen toimitusmäärien nostamista 50 000 tonnista 250 000 tonniin.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
Arvioitavat vaihtoehdot koostuvat useista vesipäästöjen purkuvesistöihin johtamis vaihtoehdoista, rikastushiekka-altaan sijoituspaikka ja -tapa vaihtoehdoista sekä sivukiven varastointitapa ja paikka vaihtoehdoista.

 

Julkaistu 29.1.2004 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.14