Kaasuterminaalihanke, Hamina

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Haminan satamaan suunnitellaan rakennettavan neljä uutta kallioluolaa käsittävä kaasu-terminaali paineenalaisena nesteytettyjen kaasujen varastointia varten. Kallioluolien yhteenlaskettu tilavuus on noin 345 000 m3. Kallioluolissa varastoidaan etaania, eteeniä, propaania, butaania ja niiden seoksia sekä propeenia. Hanke käsittää kalliovaraston louhinnan ja siitä muodostuvan louheen murskauksen sekä kaasujen varastoinnin. Hankkeeseen sisältyy kalliovarastojen lisäksi junanpurkupaikat sekä jäähdytin ja siirtoputkistot Ö3-laiturille laivojen lastausta varten. Lisäksi tontille rakennetaan huoltorakennus, sähkö-keskus ja turvasoihtu. Varastoitavat tuotteet kuljetetaan Haminaan junalla, säiliöautoilla tai säiliöaluksilla. Lähtevä liikenne tapahtuu pääasiassa säiliöaluksilla.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehdossa 1 (VE1) rakennetaan yhteistilavuudeltaan 345 000 m3 varastoluolat ja niihin liittyvät maanpäälliset rakenteet. Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) saapunut 25.3.2019

YVA-ohjelma on nähtävillä

  • Haminan kaupungintalolla, Puistokatu 2
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 10.4.2019 klo. 17.30 alkaen HaminaKotka sataman Porttirakennuksessa Toimistokeskus Kuorsalossa Satamantie 4, Hamina.

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 26.4.2019 mennessä. Lausunto tulee ensisijaisesti lähettää sähköisesti osoitteeseen:

  • kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Käytettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. Jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista, lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.
Julkaistu 27.2.2018 klo 10.39, päivitetty 1.7.2019 klo 8.31