Jylhän teollisuusjätteen kaatopaikan perustaminen, Lapua

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on perustaa oma teollisuusjätteen kaatopaikka Jylhän Metalliromu Oy:n metallinmurskaamossa syntyvän jätteen sijoittamiseksi. Kaatopaikalle sijoitettavaa ongelmajätteeksi luokiteltua jätettä syntyy noin 2000 tonnia vuodessa. Tässä tarkoituksessa yhtiö on hankkinut 2,8 hehtaarin määräalan Lapuan Liuhtarin kylän alueelta, Suokontien varrelta.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto (VE) 1: Jouttikallion teollisuusjätteen kaatopaikka rakennetaan hankesuunnitelman mukaisesti
  • Vaihtoehto (VE) 2: Syntyvä jäte sijoitetaan Lakeuden Etappi Oy:n Laskunmäen jätteidenkäsittelylaitoksen alueelle

Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa Jouttivuoren kaatopaikkahanke jätetään toteuttamatta. Tällöin alavaihtoehtoina ovat:

  • Vaihtoehto 0 a) Edellä mainittu vaihtoehto VE 2
  • Vaihtoehto 0 b) Jätteen sijoittaminen jollekin muulle vastaanottoon tarvittavan luvan omaavalle kaatopaikalle.

 

Julkaistu 30.1.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.03