Jokilaaksojen Jäte Oy:n jätekeskus, Ylivieska

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Jokilaaksojen Jäte Oy on 1.9.1999 perustettu kahdenkymmenen Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaakson kunnan omistama alueellinen jätehuoltoyhtiö. Yhtiö on perustettu huolehtimaan omistajakuntiensa lakisääteisistä jätehuoltovelvoitteista. Yhtiö hoitaa osakaskuntiensa puolesta jätehuollon toteuttamistehtävät: jätteiden hyödyntämisen, käsittelyn ja loppusijoittamisen sekä ongelmajätehuollon. Tällä hetkellä yhtiöllä on käsittelyä ja loppusijoitusta varten jätekeskukset Haapavedellä ja Ylivieskassa.

Jätelainsäädännön vaatimukset voidaan saavuttaa Jokilaaksojen alueella panostamalla syntypaikkalajittelun kehittämiseen sekä jätteiden laitosmaiseen hyödyntämiseen ja käsittelyyn. Tämä merkitsee myös käsittelyn keskittämistä yhdelle alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltava hanke on Jokilaakson Jäte Oy:n toimialueelle perustettava keskitetty jätekeskus, johon kuuluvat seuraavat toimintakokonaisuudet: materiaalien vastaanottotoiminnot, syntypaikkalajitellun jätteen esikäsittely ja siirtokuormaus, rakennus- ja teollisuusjätteen esikäsittely, hyödyntäminen ja/tai siirtokuormaus, hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi, jätemaan ja pilaantuneiden maiden hyödyntäminen ja käsittely, hyötykäyttökelvottomien jakeiden loppusijoitus, varaus biojätteen jalietteen käsittelyyn tai siirtokuormaukseen sekä näihin liittyvät tukitoiminnot kuten vesien keräily ja käsittely, kaatopaikkakaasun keräily ja käsittely sekä toiminnan valvonta ja tarkkailu.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • 0-vaihtoehto (VE0): Hanke jätetään toteuttamatta
  • 1-vaihtoehto (VE1): Ylivieskan jätekeskus
  • 2-vaihtoehto (VE2): Haapaveden jätekeskus

Sijoituspaikkavaihtoehtojen lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan toiminnallisia vaihtoehtoja biojätteen ja lietteen käsittelyyn sekä kaatopaikkavesienkäsittelyyn.

 

Julkaistu 28.4.2005 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 14.03