Jätteen energiakäyttöhanke, Westenergy Oy Ab, (Stormossen), Mustasaari

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma (2,1 MB) saapunut: 15.11.2007
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: 19.11.2007-19.12.2007
  Virka-aikana: Mustasaaren kunta, virallinen ilmoitustaulu, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, Mustasaaren kunnan kirjasto, Koulutie 1, 65610 Mustasaari, Vaasan kaupunki, virallinen ilmoitustaulu, Julkishallinnon palvelupiste, Vaasan pääkirjasto, Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa,Vaasan kaupungin ympäristökeskus, Senaatinkatu 1 B, 65100 Vaasa, Stormossen Oy:n toimisto, Stormossenintie 56,  66530 Koivulahti
 • Kuulutus (23 Kb): 18.11.2007
 • Kuulemistilaisuudet tiistaina 27.11.2007 Botniahallilla, Papinsaarentie 2, 65610 Mustasaari
 • Lausuntopyyntö:
 • Lausuntojen määräaika: 19.12.2007
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (72 Kb). 9.1.2008 

Arviointiselostus

 • Arviointiselostus (4,1 MB), tiivistelmä (606 Kb) saapunut: 17.4.2008
 • Arviointiselostus on nähtävillä: 21.4.-23.5.2008
  Mustasaaren kunta, virallinen ilmoitustaulu, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, Mustasaaren kunnan kirjasto, Koulutie 1, 65610 Mustasaari, Vaasan kaupunki, virallinen ilmoitustaulu, Julkishallinnon palvelupiste, Vaasan pääkirjasto, Kirjastonkatu 13, 65100 VAASA,Vaasan kaupungin ympäristökeskus, Senaatinkatu 1 B, 65100 Vaasa
  Ab Stormossen Oy:n toimisto, Stormossenintie 56, 66530 Koivulahti
 • Kuulutus arviointiselostuksesta (23 Kb): 20.4.2008
 • Kuulemistilaisuudet 
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta:
 • Lausuntojen määräaika:
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointioselostuksesta
  HUOM! Dokumentissa on virheellinen päivämäärä. Päivämäärä tulee olla: 21.7.2008 (pdf.112 Kb)

Hankkeen kuvaus:
Pohjanmaalla selvitetään kunnallisten jätehuoltoyhtiön yhteistä jätteen energiahyödyntämistä.

Hankkeessa mukana olevat jätehuoltoyhtiöt ovat Ab Stormossen Oy, Lakeuden Etappi Oy ja Vestia Oy. Jätepolttohankkeeseen osallistuu myös paikallisen kaukolämpöverkon omistaja Vaasan Sähkö Oy. Myöhemmin hankkeeseen mahdollisesti mukaan tulevia yhtiöitä ovat Oy Botniarosk Ab, Ab Ekorosk Oy ja Millespakka Oy sekä mahdollisesti muitakin lähellä olevia jätehuoltoyhtiöitä.

Suunnitelmien mukaan yhteisomistettu voimalaitos sijoitetaan Ab Stormossen Oy:n alueelle Mustasaaren kuntaan. Mustasaaressa sijaitsee Stormossenin jätekeskusalue, jonka olemassa oleva infrastruktuuri soveltuu hyvin myös polttolaitoksen tarpeita palvelemaan. Polttolaitos on alustavasti mitoitettu 120 000-150 000 jätetonnille vuodessa. Voimalaitos myy energiaa Vaasan Sähkö Oy:lle, joka käyttää sitä sähkön ja kaukolämmön tuottamiseen.

Hankkeen tavoitteena on löytää sekä ympäristöpoliittisesti, teknisesti että taloudellisesti hyväksyttävä ratkaisu kaatopaikoille nykyisin sijoitettavien jätteiden sisältämän energian hyötykäytölle Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan maakuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläisen osan ja mahdollisesti muidenkin lähellä olevien alueiden osalta valtakunnallisten jätehuollon tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on näin saada yhdyskuntajätteen ja muun jätteen energiasisältö hyötykäyttöön kaukolämpönä ja sähkönä ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavalla tavalla. Polttolaitoksessa hyödynnetään syntypaikkalajiteltua jätettä, josta on poistettu suurin osa orgaanisesta jätteestä.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
VE 0   hankkeen toteuttamatta jättäminen eli ns. 0- vaihtoehtoa.
VE 1   hankkeen toteuttaminen suunnitellulla tavalla ns. hankevaihtoehto

Julkaistu 15.11.2007 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.39