Hyppää sisältöön

Jätteen energiakäyttöhanke, Kuopio

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta  (pdf, 78 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (pdf, 63 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 16 kt )

Hankkeen kuvaus

Arvioitava hanke sijaitsee Kuopion kaupungissa. Vaihtoehdoissa tarkastellaan uuden laitoksen rakentamista, jonka kapasiteettina on 50 000-150 000 tonnia syntypaikkalajiteltua hyödynnettävää jätettä (REF) ja jätevesilietettä vuodessa. Laitoksessa tuotettaisiin joko kaukolämpöä tai sekä kaukolämpöä että sähköä. Jätevedenpuhdistamolietteestä valmistetun polttoaineen määränä tarkastellaan 30 000 tonnia vuodessa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutukset on tarkoitus arvioida seuraaville sijoituspaikoille ja tekniikoille:

  • Haapaniemi - kaasutuslaitos
  • Kumpusaari - polttolaitos
  • Pitkälahti - polttolaitos
  • Heinälamminrinne - polttolaitos
  • Hankkeen toteuttamatta jättäminen - ei energiahyötykäyttöä Kuopiossa, polttokelpoinen ja muuten hyödyntämiskelvoton jäte ohjautuu muualle energiahyötykäyttöön, jätteen synnyn vähentäminen ja materiaalikierrätyksen tehostaminen

Kaikissa vaihtoehdoissa välivarastointia tai mahdollisesti jätteen esikäsittelyä tultaisiin tekemään Heinälamminrinteellä. Polttoaineen valmistuslaitoksen (REF-laitos) arviointi ei sisälly tähän YVA-menettelyyn.

Julkaistu 4.3.2004 klo 8.00, päivitetty 14.6.2013 klo 13.02