Hyppää sisältöön

Jätekeskuksen kehittämisen ympäristövaikutusten arviointi, Kymenlaakson Jäte Oy, Anjalankoski

Hankkeen kuvaus

Kymenlaakson Jäte Oy on toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA), joka koskee Anjalankosken kaupungissa sijaitsevan Jätekeskuksen toiminnan kehittämishanketta. Hankesuunnitelman mukaan Kymenlaakson Jäte Oy kehittää jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja hyödyntämistoimintoja siten, että alueella on mahdollista vastaanottaa käsiteltäväksi nykyisestä poikkeavia yhdyskuntien ja teollisuuden jätejakeita sekä pilaantuneita maita. Vastaanotettavista jätteistä osa luokitellaan ongelmajätteiksi. Vastaanotettavien jätteiden määrä kasvaa siten, että täydellä kapasiteetilla toimiessaan Jätekeskus voi vastaanottaa jatkossa erityyppisiä jätteitä 280 000 tonnia vuodessa.  Uusia YVA-menettelyssä arvioitavia toimintoja ovat mm. yhdyskuntien jätevesilietteiden laitosmainen kompostointi, mädätys tai terminen käsittely ja poltto sekä teollisuuden jätteiden ja ongelmajätteiden (mm. tuhkat, kuonat ja sakat) esikäsittely ja käsittely mm. loppusijoittamalla.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea Jätekeskuksen kehittämisvaihtoehtoa:

- 0- vaihtoehto
  Jätekeskuksen toiminnot säilyvät nykyisellään
- Jätekeskusvaihtoehto 1
- Jätekeskusvaihtoehto 2

Jätekeskuksen tarjoamia käsittelypalveluja laajennetaan määrällisesti ja laadullisesti. Vaihtoehdot eroavat toisistaan pilaantuneiden maiden käsittelyn osalta. 

Vaihtoehtoiset toiminnot on määritelty kootusti YVA-ohjelman kappaleen 4.11 taulukossa 2 ja kappaleen 5 taulukossa 2.

 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 2 Mt) saapunut: 30.4.2007
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 7.5.2007 -15.6.2007
 • Kuulutus on nähtävillä
  Anjalankosken kaupungintalon ilmoitustaulu, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ilmoitustaulu
  Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat 6.5.2007, Keskilaakso 8.5.2007
 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä:
  - Anjalankosken kaupungin kirjaamo, Keltakankaantie 5,  Anjalankoski
  - Myllykosken pääkirjasto,  Paperitehtaantie 10, Anjalankoski
  - Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen neuvonnassa, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola.
  - Yva-ohjelma on luettavissa lisäksi internetsivuilla www.kymenlaaksonjate.fi
 • Yleisötilaisuus: to 10.5.2007 klo 19.00, Keltakankaan koulun ruokala, Sairaalantie 13, Anjalankoski
 • Kuulutus (pdf): 27.6.2007 - 13.7.2007
 • Yhtesviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (pdf): 28.6.2007
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostus (3,1 Mt, pdf)
 • Kuulutus (pdf): 11.9.2008 - 7.11.2008
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä:
  - Anjalankosken kaupungin kirjaamo, Keltakankaantie 5,  Anjalankoski
  - Myllykosken pääkirjasto,  Paperitehtaantie 10, Anjalankoski
  - Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen neuvonnassa, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola.
  - Yva-ohjelma on luettavissa lisäksi internetsivuilla www.kymenlaaksonjate.fi
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (pdf): 19.12.2008

 

Julkaistu 22.12.2008 klo 8.00, päivitetty 5.6.2019 klo 14.57