Hyppää sisältöön

Jänneniemen tekopohjavesilaitos, Kuopio

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta annettu 13.6.2002

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta annettu 30.8.2000

Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Jänneniemen tekopohjavesilaitos, joka turvaa ensisijaisesti Kuopion keskeisen kaupunkialueen vedenhankinnan sekä normaaliaikana että kriisitilanteissa. Jänneniemestä voidaan toimittaa vettä sen lähiympäristön haja-asutusalueelle ja ainakin kriisitilanteissa ympäristökunnille.

Hankkeen ensimmäisenä rakennusvaiheena on tarkoitus toteuttaa rantaimeytykseen perustuva tekopohjavesilaitos ja toiseksi rakennusvaiheeksi tutkitaan tekopohjaveden määrän lisäämistä sadetuksella tai allasimeytyksellä.

Tekopohjavesilaitos tulee sijaitsemaan Jänneniemen tärkeällä pohjavesialueella no 0829705. Se on Kuopion pohjoispuolella keskustasta noin 14 km etäisyydellä.

Hankkeelle on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on tekopohjavesilaitoksen rakentaminen Jänneniemen pohjavesialueelle ja toinen (0+-vaihtoehto), jossa hanketta ei toteuteta.

Julkaistu 30.8.2000 klo 8.00, päivitetty 14.6.2013 klo 12.51