Janakkalan kunta, Kusiaismäen kallioalue, Rehakka, Janakkala

Hankkeen kuvaus

Janakkalan kunta suunnittelee kivi- ja maa-aineksen ottohanketta Janakkalan Rehakassa sijaitsevalle Kusiaismäelle. Alue sijaitsee Rehakantien varressa, noin 1,5 kilometrin kilometrin etäisyydellä Tervakosken taajamasta luoteeseen. 

Kivi- ja maa-aineksia on tarkoitus ottaa noin 14 ha laajuiselta alueelta. Toimintaan kuuluu louhimista, ylisuurten maakivien rikotusta, murskausta ja seulomista, sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuormaamista ja kuljetuksia. Kiviaineksen oton jälkeen aluetta on tarkoitus käyttää toimitilarakentamiseen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa VE0 alueen maankäyttöön ei tule muutoksia. Alueella ei tehdä kiviaineksen ottoa.
  • Vaihtoehto VE1: Kalliokiviaineksen otto- ja murskaus. Alue louhitaan aluksi länteen päin tasolle +125…155 metriä merenpinnan yläpuolella, jonka jälkeen alueen louhinta laajenee itään päin sekä syvenee lopulliselle tasolle +115. Kalliota louhitaan yhteensä noin 2,8 milj. m3ktr, jonka lisäksi alueelta poistetaan pinta- ja kaivumaita 70 000 m3ktr. Louhittavan kiviaineksen määrä vuosittain on 200 000 m3ktr. Louhinnan ajaksi arvioidaan 13 vuotta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on luettavissa 9.1.-10.2.2020 välisenä aikana Janakkalan kunnantalolla (Juttilantie 1, 14200 Turenki), Janakkalan pääkirjastossa (Koulutie 2 A, 14200 Turenki) ja Tervakosken kirjastossa (Kivimiehentie 2, 12400 Tervakoski).

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 16.1.2020 kello 17.30-19.30 Janakkalan kunnantalolla (Juttilantie 1, 14200 Turenki). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 17.00 alkaen.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne kuulutusaikana joko sähköisesti kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteella Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

 

Julkaistu 7.1.2020 klo 12.18, päivitetty 13.3.2020 klo 8.44

Julkaisija: