Hyppää sisältöön

Jako-Muuraissuon turvetuotantohanke, Oulu

Hankkeen kuvaus (päivitetty 14.10.2011)

Jako-Muuraissuo sijaitsee Oulun kaupungissa (entisen Ylikiimingin kunnan alueella), Sanginjoen pohjoispuolella noin 7-11 km Ylikiimingin taajamasta etelään. Oulun keskustaan on matkaa maanteitse noin 47 km. Alueen tuotantokelpoinen kokonaispinta-ala on 345 ha. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa energiaturvetta Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevien energiatuotantolaitosten polttoaineeksi ja ympäristöturvetta hankealueen lähiympäristöön kuivikkeeksi, kompostointiin, lietteiden imeytykseen ja maanparannukseen. Jako-Muuraissuo sijaitsee vedenjakaja-alueella siten, että pääosa alueesta sijaitsee Kiiminkijoen vesistöalueella Vepsänjoen valuma-alueella (60.026), pienemmän osan alueesta sijaitessa Oulujoen vesistöalueella Sanginjoen alaosalla Sankilammen alueella (59.142). Suunnitellun tuotantoalueen vedet ohjataan kokonaisuudessaan Kiiminkijokeen reittiä Viitaoja-Viitajoki-Iso Seluskanjärvi-Seluskanoja-Vepsänjoki-Kiiminkijoki.

Toteuttamisvaihtoehtoina tarkastellaan kuntoonpanon ajoituksen osalta erilaisia vaihtoehtoja.

Vaihtoehdot

0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1: Vaiheittainen kuntoonpano siten, että Jakosuo kunnostetaan ensin ja sen jälkeen Muuraissuo, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus

Vaihtoehto 2: Samanaikainen kuntoonpano siten, että Jakosuon ja Muuraissuon kuntoonpano aloitetaan samaan aikaan, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus

Julkaistu 9.2.2012 klo 13.17, päivitetty 24.4.2018 klo 8.50