Itä-Suomen ratakeskus lisäraide, Luumäki - Vainikkala

Itä-Suomen ratakeskus lisäraide, Luumäki - Vainikkala

 

Hankkeen kuvaus:

Oy Vr Rata Ab Itä-Suomen ratakeskus on tehnyt suunnitelman lisäraiteen rakentamisesta runsaan 20 kilometrin pituiselle osuudelle Luumäen-Vainikkalan välille.

Hankkeen taustana on liikenneministeriön hankepäätös Itäisen Suomen rataverkon perusratkaisusta. Päätös perustuu kotimaisen ja kansainvälisen liikenteen tarpeisiin sekä alue- ja yhdyskuntarakenteellisiin näkökohtiin. Nykyinen yksiraiteinen rata useine kaarteineen rajoittaa nopeuden nostoa ja liikenteen lisäämistä.

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on ollut tutkia uuden radan rakentamista nopealle liikenteelle, jolloin nykyinen rata jäisi tavaraliikenteen käyttöön. Suunnitelmissa on varauduttu pitkällä tähtäimellä toisen radan rakentamiseen uuden radan viereen. Ratalinjauksen osalta on tutkittu kolme vaihtoehtoista maastokäytävää ja kuhunkin maastokäytävään on suunniteltu alustava ratalinja.Nykyisen radan maastokäytävässä lisäraide sijoittuu radan pohjoispuolelle etäisyyden ollessa lähimmillään 10-20 metriä. Pohjoinen maastokäytävä sijoittuu noin kilometrin etäisyydelle nykyisestä radasta. Eteläinen maastokäytävävaihtoehto sijoittuu nykyisen radan eteläpuolelle noin kahden kilometrin etäisyydelle siitä.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 21.3.1995
 • Arviointiohjelma, nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Luumäen kunta, Lappeenrannan kaupunki, Oy Vr Rata Ab Itä-Suomen ratakeskus
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 27.3.1995 - 21.4.1995
 • Kuulemistilaisuudet:
  28.3.1995 Jurvalan monitoimitalo
  29.3.1995 Tanin seurojen talo
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 22.3.1995
 • Lausuntojen määräaika: 28.4.1995
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 22.5.1995
 • Arviointiselostus, saapunut: 27.12.1995
 • Arviointiselostus, nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Luumäen kunta, Lappeenrannan kaupunki, Oy Vr Rata Ab Itä-Suomen ratakeskus
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 4.1.-5.2.1995
 • Kuulemistilaisuudet:
  16.8.1995 Jurvalan monitoimitalo
  17.8.1995 Simolan koulu
 • Lausuntopyyntö: 28.2.1996
 • Lausuntojen määräaika: 9.2.1996
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 29.3.1996

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 15.36, päivitetty 4.11.2015 klo 12.59

Aihealue: