Hyppää sisältöön

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantoalue Vaala

Arviointiohjelma on saapunut  4.5.2009

Arviointiohjelma on nähtävillä 1.6.– 31.7.2009 Vaalan kunnanvirastolla, Vaalan kirjastossa ja Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamossa.

Kuulemistilaisuus Vaalan kunnanvirastolla, Vaalantie 14, keskiviikkona 10.6.2009 klo 18:00

Lausuntopyyntö (lausunnot ja mielipiteet) Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantoalueen arviointiohjelmasta 31.7.2009

Lausunnon (yhteysviranomainen) määräaika: 31.8.2009 

Arviontiselostus on saapunut 21.3.2012

Tiedotustilaisuus Vaalan kunnanvirastolla, Vaalantie 14, torstaina 3.5.2012 klo 18-20

Lausuntojen määräaika: 31.5.2012

Hankkeen kuvaus: 

Hankkeen tarkoituksena on aloittaa energia- ja ympäristöturpeen tuotanto Vaalan kunnassa sijaitsevilla Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun alueilla teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat päävaihtoehdot ovat seuraavat:

0)      Hanketta ei toteuteta

Nolla-vaihtoehto tarkoittaa sitä, että turvetuotantoa ei aloiteta Iso-Lehmisuolla ja Matkalamminkurulla lainkaan. Alueen nykytila säilyisi ennallaan. Nolla-vaihtoehto toimii vertailukohtana muille vaihtoehdoille hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Arvioinnissa tarkastellaan myös niitä haittoja ja hyötyjä, joita hankkeen toteuttamatta jättäminen aiheuttaisi mm. työllisyyteen.

1)      Vaiheittainen tuotanto koko hankealueelle

Ensin kunnostetaan Matkalamminkuru n. 130 hehtaaria. Matkalamminkurun valmisteluvaiheessa rakennetaan myös Iso-Lehmisuon vesienkäsittelyrakenteet (pintavalutuskenttä ja laskeutusaltaat). Kun Matkalamminkuru saadaan tuotantoon aloitetaan Iso-Lehmisuon valmistelu. Matkalamminkurun vesiensuojelu hoidetaan ympärivuotisesti toimivalla pintavalutuskentällä. Iso-Lehmisuon vesiensuojelujärjestelmä puolestaan olisi sulan maan aikainen pintavalutuskenttä, talvella laskeutusaltaat ja virtaamansäätö.

2 ) Vaiheittainen tuotanto koko hankealueelle

Ensin kunnostetaan Matkalamminkuru n 130 hehtaaria. Matkalamminkurun valmisteluvaiheessa rakennetaan myös Iso-Lehmisuon vesienkäsittelyrakenteet (pintavalutuskenttä ja laskeutusaltaat). Kun Matkalamminkuru on saatu tuotantoon, aloitetaan Iso-Lehmisuon valmistelu. Molempien soiden vesienkäsittelymenetelmä on ympärivuotinen pintavalutuskenttä.

3) Vaiheittainen tuotanto, Iso-Lehmisuon osalta huomioidaan suovalkkuesiintymä

Matkalamminkurun vesiensuojelujärjestelmänä on ympärivuotisesti toimiva pintavalutuskenttä, Iso-Lehmisuon vesiensuojelu toteutetaan sulan maan aikaisella pintavalutuskentällä, talvella vesiensuojelujärjestelmänä toimivat laskeutusaltaat ja virtaamansäätö. Hankealueen suovalkkuesiintymän laajuus tarkistetaan maastotutkimuksilla kesällä 2009. Uusi tuotantoaluerajaus, joka säilyttää suovalkkuesiintymän, tehdään tutkimustulosten perusteella.

4) Vaiheittainen tuotanto, Iso-Lehmisuon osalta huomioidaan suovalkkuesiintymä

Molemmilla soilla vesienkäsittely hoidetaan ympärivuotisesti toimivan pintavalutuskentän avulla. Hankealueen suovalkkuesiintymän laajuus tarkistetaan maastotutkimuksilla kesällä 2009. Suovalkkuesiintymän säilyttävä tuotantoaluerajaus tehdään tutkimustulosten perusteella.

Julkaistu 4.5.2009 klo 8.00, päivitetty 16.6.2015 klo 15.29

Julkaisija: