Ilmatar Lylyharju Oy:n Lylyharjun tuulivoimahanke, Kihniö, Kurikka, Parkano

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Lylyharjun alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista. Hanke sijoittuu Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien alueille. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä. Hankealueen koko on noin 2500 hehtaaria.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Tuulivoimaloita ei toteuteta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 14 tuulivoimalaa.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 12 tuulivoimalaa.

VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

VE A Tuulivoimapuiston käyttöön rakennetaan uusi kantaverkon 110 kV:n kytkinlaitos, joka rakennetaan hankealueen länsipuolella olevan Fingrid Oyj:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV:n (kilovoltin) voimajohdon yhteyteen hankealueella. Tuulivoimapuiston oma 110/33 kV sähköasema rakennetaan tämän 110 kV kytkinlaitoksen yhteyteen ja se liitetään kytkinlaitokseen ilman tarvetta uusille 110 kV voimajohdoille.

VE B Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon pituus on noin 20 km.

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen nähtävilläolo

Tämä kuulutus julkaistaan 1.3.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa. Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 1.3.-14.4.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan kuntien verkkosivuilla (Kihniö, Parkano, Kurikka, Karvia, Virrat, Seinäjoki). 

Arviointiselostuksen paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:
• Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46
• Kihniön kunnankirjasto, Kihniöntie 44
• Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37
• Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57
• Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21
• Karvian kunnantalo, Kylä-Karviantie 17
• Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6
• Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26

Yleisötilaisuus 9.3.2023

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 9.3.2023. Tilaisuudessa esiteltiin osayleiskaavoja ja YVA-selostusta. Tallenne tilaisuudesta: https://www.youtube.com/watch?v=RvGQGntLhuo

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisen mielipiteensä viimeistään 14.4.2023 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon PIRELY/7148/2021.

Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä julkaistaan tällä verkkosivulla.  

 

Arviointiohjelma

Tämä vaihe on päättynyt.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • VE 0 Tuulivoimalat: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • VE 1 Tuulivoimalat:  Lylyharjun alueelle rakennetaan 16 uutta tuulivoimalaa
  • VE 2 Tuulivoimalat: Lylyharjun alueelle rakennetaan 14 uutta tuulivoimalaa
  • VE A Sähkönsiirto: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen käyttöön rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Sähköasema liitetään hankealueen länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oy:n 110 kV:n voimajohtoon. Voimajohdon liityntäpiste on Rännärin sähköasema.
  • VE B Sähkönsiirto: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusia 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon liityntäpiste on Rännärin sähköasemaan. Voimajohdon pituudeksi muodostuu noin 20 kilometriä.

Tämän sivun lyhytosoite on:
www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA 

Julkaistu 14.6.2021 klo 15.15, päivitetty 17.3.2023 klo 15.27

Julkaisija: