Ilmatar Lylyharju Oy:n Lylyharjun tuulivoimahanke, Kihniö, Kurikka, Parkano

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Lylyharjun alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista. Hanke sijoittuu Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien alueille. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä. Hankealueen koko on noin 2500 hehtaaria. Tuulivoimahanke sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien maille. 

Arvioitavat vaihtoehdot

  • VE 0 Tuulivoimalat: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • VE 1 Tuulivoimalat:  Lylyharjun alueelle rakennetaan 16 uutta tuulivoimalaa
  • VE 2 Tuulivoimalat: Lylyharjun alueelle rakennetaan 14 uutta tuulivoimalaa
  • VE A Sähkönsiirto: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen käyttöön rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Sähköasema liitetään hankealueen länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oy:n 110 kV:n voimajohtoon. Voimajohdon liityntäpiste on Rännärin sähköasema.
  • VE B Sähkönsiirto: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusia 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon liityntäpiste on Rännärin sähköasemaan. Voimajohdon pituudeksi muodostuu noin 20 kilometriä.

Arviointiohjelma

 

Tämän sivun lyhytosoite on:
www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA 

 

 

 

Julkaistu 14.6.2021 klo 15.15, päivitetty 13.9.2021 klo 14.15

Julkaisija: