IBV Suomi Oy, Ulvilan aurinkoenergiahanke, Ulvila

Hankkeesta vastaavana toimijana IBV Suomi Oy suunnittelee aurinkoenergiahanketta Ulvilan kuntaan Kaasmarkun alueelle noin seitsemän kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen. Hankealueelle suunnitellun aurinkovoimalan arvioitu verkkoon liitettävä kapasiteetti on 250 MWac. Todellinen kapasiteetti saattaa tarkentua voimalan suunnittelun edetessä. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 330 hehtaaria.

Voimala liitetään valtakunnanverkkoon Fingrid Oyj:n Ulvilan sähköaseman kautta. Aurinkovoimalan oma sähköasema sijaitsee hankealueen länsiosassa, mistä voimala liitetään Fingridin sähköasemalle joko maakaapelilla tai ilmajohdolla. Hankealueen länsiosassa sijaitsee myös suunniteltu akkuvarastointilaitoksen (energiavaraston) alue. Energiavarasto voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa myös hajautettuna ratkaisuna, jossa akkukontit sijoitetaan paneelikentillä sijaitsevien invertterien tai muuntamoasemien läheisyyteen.

Aurinkoenergia-alueen vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto VE 0: Hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto VE1: Vaihtoehto 1 koostuu yhdeksästä eri paneelialueesta ja on laajuudeltaan 303 hehtaaria
  • Vaihtoehto VE2: Vaihtoehto 2 koostuu kahdeksasta eri paneelialueesta ja on laajuudeltaan 290 hehtaaria

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

  • VEA: Toteutetaan 110 kV maakaapeli aurinkoenergia-alueen ja Ulvilan sähköaseman välille, kaapelireitin pituus 2680 metriä
  • VEA: Toteutetaan 110 kV ilmajohto aurinkoenergia-alueen ja Ulvilan sähköaseman välille, voimajohtoreitin pituus 2300 metriä
  • VEA: Toteutetaan 110 kV ilmajohto aurinkoenergia-alueen ja Ulvilan sähköaseman välille, voimajohtoreitin pituus 2660 metriä

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 23.3.2023 klo 17:30 – 19:30 Ulvilan kaupungintalolla valtuustosalissa (Loukkurantie 1, Ulvila). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Osallistumislinkki: http://bit.ly/3Lkpcj8

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/ulvilaaurinkoenergiaYVA

Julkaistu 8.3.2023 klo 9.29, päivitetty 17.3.2023 klo 9.20

Aihealue: