Höyryvoimalaitoksen muutoshanke, Stora Enso Publication Papers Oy LTD, Anjalan tehtaat, Anjalankoski

Höyryvoimalaitoksen muutoshanke, Stora Enso Publication Papers Oy LTD, Anjalan tehtaat, Anjalankoski

Hankkeen kuvaus

Stora Enso Publication Papers Oy Ltd suunnittelee Anjalan tehtaiden höyryvoimalaitoksessa poltettavankierrätyspolttoaineen määrän lisäämistä. Tehtaiden voimalaitoksilla hyödynnetään erilaisia polttoaineita. Höyryvoimalaitos koostuu maakaasukombivoimalaitoksesta ja biovoimalaitoksesta, jonka leijukerroskattilassa määrällisesti suurimmat polttoainejakeet ovat puuperäiset polttoaineet ja pakkausmateriaalista valmistettu kierrätyspolttoaine PDF (Package Derived Fuel). Anjalan tehtaiden voimalaitoksella aloitettiin kierrätyspolttoaineen polttaminen vuonna 1996. Stora Enso Publication Papers Oy Ltd suunnittelee höyryvoimalaitoksessa poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän lisäämistä. Hankkeella varmistetaan tehtaiden energian saantia ja siten myös turvataan paperiteollisuuden jatkuvuutta Suomessa. Hankkeella vähennetään riippuvuutta fossiileista polttoaineista.

Vaihtoehdot

Hankevaihtoehtona (VE 1) tarkastellaan höyryvoimalaitoksessa poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän kasvattamista 50 000 tonnista 135 000 tonniin vuodessa. Höyryvoimalaitoksen muutos käsittää leijupedin laajennuksen, sähkösuodattimen modernisoinnin sekä uuden savukaasupesurin ja uuden piipun rakentamisen. Uuden piipun suunniteltu korkeus on 80 metriä. Laitos tuottaa prosessihöyryä, lauhdesähköä, vastapainesähköä ja kaukolämpöä. Hankevaihtoehdossa käytettävän kierrätyspolttoaineen määrä kasvaa, mutta muuten toiminta ei oleellisesti muutu.

Nollavaihtoehtona (VE 0) tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä. Kierrätyspolttoaineiden käyttöä jatketaan höyryvoimalaitoksen olemassa olevilla polttolaitteilla ja tehtaiden tuotannon kasvun vaatima energiantarve tyydytetään fossiileilla polttoaineilla.

 • Arviointiohjelma (pdf, 3 Mt) saapunut: 16.1.2007
 • Kuulutus (doc) arviointiohjelmasta:19.1.-2.2. 2007.
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 19.2.2007
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Anjalankosken kaupungintalolla (kirjaamossa Keltakankaantie 5), Inkeroisten kirjastossa (Päätie 22) sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola)
 • Yleisötilaisuus: yleisötilaisuus pidettiin Anjalankoskella 18.12.2006. Seuraava yleisötilaisuus on suunniteltu pidettäväksi kesäkuussa 2007. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Kouvolan Sanomissa julkaistavassa kuulutuksessa.
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (pdf): 16.3.2007
 • Arviointiselostus (pdf, 6 Mt) saapunut: 22.5.2007
  Liite1 (pdf, 0,6 Mt)
  Liite2 (pdf, 0,1 Mt) 
  Liite3 (pdf, 0,2 Mt)
 • Kuulutus (doc) arviointiselostuksesta: 20.6.-9.7.2007
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 20.8.2007 osoitteella Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, PL 1023, 45101 Kouvola tai sähköisesti kirjaamo.kas@ymparisto.fi
 • Arviointiselostus on nähtävillä: Anjalankosken kaupungintalolla (kirjaamossa Keltakankaantie 5), Inke-roisten kirjastossa (Päätie 22) sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola)
 • Yleisötilaisuus: 19.6. klo 18.00 Anjalankoskella Tehtaan kerholla
 • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf): 17.10.2007

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 10.57, päivitetty 3.7.2019 klo 11.16