Hovinsaaren biovoimalaitoshanke, Kotka

Hovinsaaren biovoimalaitoshanke, Kotka

 

Hankkeen kuvaus

Kotkan Energia Oy suunnittelee uudistavansa nykyistä Kotkan Hovinsaaren voimalaitosta siten, että sinne rakennettaisiin nykyistä kapasiteettia korvaamaan noin 65 MW:n polttoainetehoinen biovoimalaitos. Sen pääpolttoaineet tulisivat olemaan kierrätyspolttoaine REF, termisesti kuivattu jätevesiliete, rakennuspuujäte, metsähake, kuori, turve ja maakaasu sekä varalla kevyt polttoöljy.

Hankkeen tarkoituksena on turvata Kotkan Energian pitkän tähtäimen kaukolämmön ja sähkön hankinta. Tällä hetkellä pääosa kaukolämmöstä ostetaan Mussalon Voima Oy:ltä, muut lähteet ovat Stora Enson kombivoimalaitos, Kotkan Energian oma Hovinsaaren kombivoimalaitos sekä maakaasu- ja öljykäyttöiset kuumavesikattilat.

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea hankevaihtoehtoa. Päävaihtoehto eli suunnitellun  biovoimalaitoksen rakentaminen käsittää Kotkan Energian Hovinsaaren voimalaitoksen nykyisen hiilikattilan korvaamisen joko kaasutin-kaasukattila -yhdistelmällä tai leijupetikattilalla. Suunnitellun biovoimalaitoksen sijaintipaikka on Hovinsaaren voimalaitostontilla Kotkan kaupungissa. Nollavaihtoehtona tarkastellaan maakaasukombin käytön jatkamista nykyisellään vuoteen 2005 saakka. Vuoden 2005 jälkeen polttoaineena käytetään maakaasua ja raskaan polttoöljyn käyttö lisääntyy eri puolilla Kotkan kaupunkia sijaitsevilla lämpökeskuksilla ellei uudistuksia tehdä. Toisena vaihtoehtona tarkastellaan hiiliarinakattilan (Eckrohr) kunnostusta hiilikäyttöiseksi.

Hovinsaaren voimalaitos tuottaa uudistuksen jälkeen 448 Gwh kaukolämpöä, 383 Gwh sähköä ja 160 Gwh prosessihöyryä vuodessa. Jos voimalaitoshanke etenee niin, että laitos päätetään rakentaa, se otettaisiin käyttöön vuoden 2002 lopussa.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 18.5.2000
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kouvolassa Kauppamiehenkatu 4, 6.krs., neuvonta),Kotkan, Pyhtään, Anjalankosken ja Vehkalahden kunnanvirastoissa, Kotkan kaupungin ympäristökeskuksessa ja Kotkan kaupunginkirjastossa
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 29.5.- 13.7.2001
 • Kuulemistilaisuudet: Asukasilta 30.5.2001 Kotkan kaupunginkirjastossa
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 22.5.2001
 • Lausuntojen määräaika 20.7.2001
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 16.8.2001
 • Arviointiselostus, saapunut: 22.10.2001
 • Arviointiselostus on nähtävillä:
  Kotkan, Anjalankosken, Pyhtään ja Vehkalahden kunnanvirastot, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kotkan ympäristökeskus, Kotkan kaupunginkirjasto
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 29.10. - 14.12.2001
 • Kuulemistilaisuudet: Yleisötilaisuus Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa 20.11.2001
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta: 24.10.2001
 • Lausuntojen määräaika 20.12.2001
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta, Hovinsaari: 6.2.2002

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 15.56, päivitetty 4.11.2015 klo 12.54

Aihealue: