Hoikkanevan loppusijoitusalue, Kaustinen

Hankkeen kuvaus

Keliberin Kokkolan litiumkemiantehtaan sivuvirtana muodostuva analsiimihiekka on tarkoitus hyödyntää ensisijaisesti Kokkolan sataman laajennuksen rakennusmateriaalina vedenpinnan alaisissa täyttökerroksissa. Mikäli analsiimihiekka ei laadullisesti tai muusta syystä soveltuisi satamassa hyötykäytettäväksi eikä hiekalle voida osoittaa muita hyötykäyttökohteita, loppusijoitetaan se Hoikkanevalle.

Hoikkanevan loppusijoitusalueelle on mahdollista vastaanottaa 15 vuoden tuotantoa vastaava määrä analsiimihiekkaa, jota muodostuu vuosittain noin 290 000 tonnia. Hoikkanevan alue sijaitsee Kaustisen kunnassa Keliberin Päivänevan rikastamon läheisyydessä, uuden yhdystien varrella.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristömenettelyn arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • VE0: hanketta ei toteuteta. Alue säilyy talousmetsä- ja turvetuotantoalueena.
  • VE1: loppusijoitusalueen rakentaminen vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin kolmen hehtaarin loppusijoitusalue. Toiminnan edetessä loppusijoitusaluetta rakennetaan osissa ja seuraavat vaiheet ovat noin kaksi hehtaaria. Toiminta-aika on noin 15 vuotta ja lopullisessa täyttötilanteessa alueella on noin 35 metriä korkea niityksi maisemoitu kumpare, jonka pinta-ala kattaa noin 22 hehtaarin alueen.
  • VE2: loppusijoitusalueen rakentaminen ensimmäisen vaiheen jälkeen kolmessa osiossa, jolloin oletetaan, että analsiimihiekka koko 15 vuoden toiminnan ajalta tuodaan Hoikkanevalle eikä hiekkaa hyötykäytetä muualla. Lopullisessa täyttötilanteessa alueella on noin 35 metriä korkea niityksi maisemoitu kumpare, jonka pinta-ala kattaa noin 22 hehtaarin alueen.

Vaihtoehtoihin VE1 ja VE2 sisältyy välivarastointialue ennen loppusijoitusta, varaus käsittelykentälle, suotovesien käsittelylle, pysäköinnille ja mahdollisille rakennuksille.

Päävaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan loppusijoitusalueella muodostuvien vesien  johtamista Köyhäjokeen.

  • VE 1a ja 2a: alueen vesien johtaminen viivytysaltaan kautta uutta uomaa pitkin Köyhäjokeen

  • VE 1b ja 2b: alueen vesien johtaminen viivytysaltaan kautta turvetuotannon vesien kanssa samaa uomaa pitkin Köyhäjokeen.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 27.10.-25.11.2022 luettavissa:

  • Kaustisen kunta, Kappelintie 13, Kaustinen
  • Kokkolan kaupungintalo, Isokatu 3, Kokkola
  • Kruunupyyn kunta, Säbråntie 2, Kruunupyy.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 3.11.2022 klo 18.00 Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa osoitteessa Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen. Tilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 25.11.2022 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi EPOELY/2293/2022.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 27.12.2022 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

Julkaistu 18.10.2022 klo 14.48, päivitetty 31.10.2022 klo 9.41

Aihealue: