Hikiän sähköaseman 400 kV:n johtojärjestelyt, Hausjärvi

 • Arviointiohjelma saapunut: 31.12.1996
 • Arviointiohjelma ollut nähtävillä: 13.1. - 21.2.1997
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 7.1.1997
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 8.1.1997
 • Lausuntojen määräaika: 21.2.1997
 • Lausunto arviointiohjelmasta: 21.3.1997
 • Arviointiselostus saapunut: 8.7.1997
 • Arviointiselostus ollut nähtävillä: 11.7. - 5.9.1997
  - Lisäselvitys: 14.11.1997
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 8.7.1997
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta: 8.7.1997
 • Lausuntojen määräaika: 5.9.1997
 • Lausunto arviointiselostuksesta: 21.11.1997

Hankkeen kuvaus: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä vertaillaan vaihtoehtoisia linjauksia 2 x 400 kV voimajohdon rakentamiseksi Hyvinkää - Kangasala voimajohdolta Hikiän muuntosemalle. Hikiän tulevan 400/110 kV muuntoaseman kytkemiseksi 400 kV verkkoon rakennetaan vaihtoehdosta riippuen 4,3 - 4,7 kilometrin pituinen voimajohto.

Julkaistu 26.8.2013 klo 15.22, päivitetty 6.9.2013 klo 15.00

Julkaisija: