Hikiä-Forssa 400 + 110 kV:n voimajohto, Hausjärvi, Riihimäki, Janakkala, Loppi, Renko (nyk. Hämeenlinna), Tammela ja Forssa

Hankkeen kuvaus: Hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen Forssan ja Hikiän välinen 110 kV:n kaksoisjohto (ns. rautarouva) uusilla 400 ja 110 kV:n voimajohdoilla. Ne sijoitetaan yhteispylväisiin, jotka ovat noin 12 metriä nykyisiä korkeampia. Uuden voimajohdon sijoittamisessa on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyistä voimajohtoreittiä. Nykyistä lunastettua voimajohtoaluetta ei tarvitse leventää. Hanke sijoittuu Hausjärven, Riihimäen, Janakkalan, Lopen, Rengon, Tammelan ja Forssan kuntien alueille.

Hankkeella ei ole 0-vaihtoehtoa (hanketta ei toteuteta), koska nykyinen voimajohto on teknisen käyttöikänsä lopussa eikä sen pelkkä vahvistaminen riitä valtakunnalliseen siirtotarpeeseen. Hikiän ja Forssan välillä tarkastellaan yhtä pääjohtoreittivaihtoehtoa. Riihimäen taajaman kohdalla tarkastellaan alavaihtoehtoa, jossa 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisen voimajohdon paikalle ja 400 kV:n voimajohto kiertäisi taajaman pohjoispuolelta.

Julkaistu 26.8.2013 klo 13.39, päivitetty 17.9.2013 klo 11.54

Julkaisija: