Helsingin satamahanke, Helsinki


Yhteysviranomaisen lausunto:
arviointiohjelmasta (htm 14 Kb) 15.3.1995
arviointiselostuksesta (htm 23 Kb) 13.3.1996

Julkaistu 12.11.2013 klo 13.41, päivitetty 16.11.2015 klo 13.49

Julkaisija: