Hyppää sisältöön

Hautalammen kaivoshanke, Outokumpu

Hankkeen kuvaus

FinnCobalt Oy suunnittelee Outokummun kaupungissa entisen Outokummun kuparikaivoksen alueella sijaitsevan Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparimalmion ottamista tuotantoon. Yhtiön tavoitteena on tuottaa maanalaisesta kaivoksesta louhittavasta malmista kasvavan yhteiskunnan sähköistymisen tarvitsemia akkuihin käytettäviä koboltti- ja nikkelikemikaaleja.

Kaivoshankkeen suunnitellut toiminnot sijoittuvaa hankkeesta vastaavan omistuksessa olevalle kiinteistölle, Hautalammen kaivospiirin alueella. Hautalammen kaivospiiri sijaitsee Outokummun Keretissä, noin 2 km etäisyydellä kaupungin keskustan länsipuolella.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto VE1: Hanke toteutuu. Kaivostoiminnan lisäksi malmi rikastetaan kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikasteet kuljetetaan muualle jatkojalostukseen.
  • Vaihtoehto VE2: Hanke toteutuu. Kaivostoiminnan lisäksi malmi rikastetaan kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikasteita jatkojalostetaan kaivosalueelle rakennettavassa akkukemikaalitehtaassa, josta lopputuotteet toimitetaan eteenpäin tuotantoketjussa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio toimitetaan luettavaksi 10.12.2020 – 8.1.2021 väliseksi ajaksi Outokummun kaupungintalolle (Hovilankatu 1) ja kirjastoon (Koulukatu 7).

Yleisötilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään koronatilanteesta johtuen sähköisessä yleisötilaisuudessa torstaina 17.12.2020 klo 17:00 alkaen. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ennakkoilmoittautumaan puhelimella +358 40 1497 226 tai mieluiten sähköpostilla petra.paldanius@envineer.fi. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki, jonka avulla tilaisuuteen voi osallistua etänä.

Tilaisuuden esitykset:

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 8.1.2021 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle osoitteella PL 69, 80101 Joensuu (käyntiosoite Kauppakatu 40 B) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi.

Julkaistu 3.12.2020 klo 11.03, päivitetty 7.1.2021 klo 9.16