Haukkasalon tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Hankkeesta vastaavana toimijana Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kankaanpään Haukkasalon alueelle.

Pohjan Voima Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Haukkasalon tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden yksikköteho on enintään 6-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin luoteisosassa rajautuen Siikaisten kuntaan. Hankealueen pinta-ala on noin 2 200 hehtaaria ja sen lähiympäristö on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Alueelle sijoittuu metsäautoteitä ja muutamia turvetuotantoalueita.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä
  • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 13 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot

  • VEA: 15 km pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta pohjoiseen
  • VEB: 15,5 km pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta pohjoiseen kiertäen Ketistönkankaan alue
  • VEA2 ja B2: 15,5 km (VEA2) tai 16 km (VEB2) pituinen voimajohto hankealueelta pohjoiseen kiertäen yksi Marjakeitaan hankealueelle suunniteltu tuulivoimalaitospaikka 

Arviointiohjelma

YVA-ohjelman nähtävillä olo 

Ohjelmasta on nähtävillä painettu versio 29.8. – 29.9.2022 Kankaanpään kaupungintalolla (Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää), Kankaanpään pääkirjastossa (Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää), Honkajoen kirjastossa (Puistotie 6, Honkajoki) sekä Siikaisten kunnantalolla (Kankaanpääntie 1 a, Siikainen) em. laitosten aukioloaikoina.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa sekä samaan aikaan kuulutettavana olevaa Haukkasalon tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 8.9.2022 klo 17 alkaen Monitoimitalo Honkalassa, osoitteessa Honkalantie 1, Honkajoki. Tapahtumaan voi osallistua myös alla olevan teams-linkin kautta.

Teams-osallistumislinkki: Click here to join the meeting

Arviointiselostus 

  • (Täydennetään myöhemmin)

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA

Julkaistu 22.6.2022 klo 14.40, päivitetty 9.9.2022 klo 16.38