Härkmeren tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee OX2 Wind Finland Oy:n Härkmeren tuulivoimapuistohanketta Härkmeren kylässä Kristiinankaupungissa. Yhtiö suunnittelee enintään 31 tuulivoimalan hanketta. Hankealueen pinta-ala on noin 18,6 km2. Hankealue on suurelta osin metsäinen alue, jossa on myös peltoaukeita. Lähin asutus on noin 1 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös sähkönsiirto, maakaapeleita ja teitä. Osana valmistelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, poikkeavat toisistaan tuulivoimaloiden määrän osalta.

  • Vaihtoehto 1: Suurempi tuulivoimapuisto Vaihtoehdossa 1 rakennetaan 31 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 225 metriä. Kunkin tuulivoimalan teho on 3‒5 MW.
  • Vaihtoehto 2: Pienempi tuulivoimapuisto Vaihtoehdossa 2 rakennetaan 19 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 225 metriä. Kunkin tuulivoimalan teho on 3‒5 MW.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan tien kanssa samaan maastokäytävään sijoitettavilla 36 kV voimajohdoilla noin 7 kilometrin päässä sijaitsevaan kohteeseen. Sinne on suunnitteilla Arkkukallion sähköasema, johon myös Rajamäenkylän tuulipuisto on suunniteltu yhdistettävän. Voimajohdot pyritään toteuttamaan Uttermossantietä seurailevana maakaapelina.

Arviointiohjelma

Nähtävillä:

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 22.12.2014 – 17.2.2015

  • Kristiinankaupungissa, Aitakatu 1-3, Kristiinankaupunki

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös

  • Kristiinankaupungin kirjastoon, Kauppatori 1, Kristiinankaupunki

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 17.2.2015 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään yhden kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmakin.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 13.1.2015 Härkmeren koululla osoitteessa Henriksdalsvägen 9, 64460 Härkmeri. Yleisötilaisuus pidetään ns. ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 16.00–19.00 välisenä aikana, kahvitarjoilu alkaa klo 15.30. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu-, YVA- ja kaava-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa.

Arviointiselostus

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Nähtävillä:

Mielipiteen esittäminen:

Yleisötilaisuus:

Julkaistu 16.12.2014 klo 11.25, päivitetty 27.8.2019 klo 12.27