Hyppää sisältöön

Härkälän tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Huittinen

Härkälän tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa olemassa olevaa broilerikasvattamoa laajennetaan. Härkälän tilaan kuuluu AgriNisu Oy sekä BroiCo Oy. Hanke sijoittuu Huittisten kunnan kiinteistöille 102-405-14-151, 102-405-1-211 ja 102-405-1-212. Hanke sijoittuu maaseutualueen haja-asetusalueelle nykyisten broilerikasvattamoiden välittömään läheisyyteen. Kasvattamojen koillispuolella noin 100 - 400 m päässä kulkee Loimijoki. Kulku tilalle tapahtuu Nokkamäentien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 3-5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat melu- maaperä- ja vesivaikutukset sekä vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön ehdotetaan arvioitavaksi noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Toiminnan ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ml. hajuvaikutukset esitetään arvioitavaksi noin 2-3- km säteellä hankealueesta ja liikenteen vaikutukset arvioitaisiin hankealueelta päätielle.
 

ARVIOINTIOHJELMA


ARVIOINTISELOSTUS


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/harkalantilaYVA

    Julkaistu 28.11.2019 klo 12.40, päivitetty 19.11.2020 klo 12.00

    Aihealue: