Hyppää sisältöön

Härkälän tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Huittinen

Härkälän tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa olemassa olevaa broilerikasvattamoa laajennetaan. Härkälän tilaan kuuluu AgriNisu Oy sekä BroiCo Oy. Hanke sijoittuu Huittisten kunnan kiinteistöille 102-405-14-151, 102-405-1-211 ja 102-405-1-212. Hanke sijoittuu maaseutualueen haja-asetusalueelle nykyisten broilerikasvattamoiden välittömään läheisyyteen. Kasvattamojen koillispuolella noin 100 - 400 m päässä kulkee Loimijoki. Kulku tilalle tapahtuu Nokkamäentien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 3-5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat melu- maaperä- ja vesivaikutukset sekä vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön ehdotetaan arvioitavaksi noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Toiminnan ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ml. hajuvaikutukset esitetään arvioitavaksi noin 2-3- km säteellä hankealueesta ja liikenteen vaikutukset arvioitaisiin hankealueelta päätielle.
 

ARVIOINTIOHJELMA


ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä: 25.3 - 25.5.2020 välisenä aikana tällä sivulla ja ELY-keskuksen verkkosivuilla
osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen: YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 25.5.2020 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen perusteltu tulee nähtäville sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuille viimeistään 24.7.2020


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/harkalantilaYVA

    Julkaistu 28.11.2019 klo 12.40, päivitetty 24.3.2020 klo 16.04

    Aihealue: