Haminan sataman laajentamishanke

Haminan sataman laajentamishanke

 

Hankkeen kuvaus

Haminan satamalla on huomattava alueellinen ja myös valtakunnalliselle tasolle ulottuva merkitys.

Satama sijaitsee Haminan kaupungin keskustan lounaispuolella omalla niemellään. Satama on Suomen kuudenneksi suurin ja EU-alueen itäisin. Etäisyys Venäjän rajaan on noin 35 km.

Sataman kautta kulkeva tavaraliikenne on Suomen ulkomaankaupan tuontia ja vientiä, ulkomaiden välistä kauttakulkuliikennettä sekä kotimaan liikennettä. Viime vuosina sataman kautta kuljetettava tavaramäärä on ollut voimakkaassa kasvussa. Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi Haminan Satama Oy suunnittelee sataman toiminnan laajentamista. Tämä käsittää kahden nykyisen laiturin laajentamisen, uuden öljylaiturin rakentamisen sekä uusien satamanosien ja varasto- sekä kenttäalueiden rakentamisen. Laajenemisalueet keskittyvät erityisesti sataman länsipuolelle Paksuniemeen ja Hillonlahteen. Kokonaisuudessaan osahankkeiden toteutusten aloittamisten arvioidaan sijoittuvan aikavälille 2007 ?2020.

Sataman laajennus edellyttää mittavia täyttöjä, louhintaa, ruoppauksia ja maansiirtoja. Laajennusten alle jää myös suuria alueita, jotka nykyisin ovat muussa käytössä mm. Paksuniemi, Hillonlahti ja sen pohjoispuoliset alueet.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettävät vaihtoehdot ovat seuraavat:

 • VE 0+: Sataman toiminnan kehittäminen nykyisellä alueella ja nykyisestä tilanteesta lähtien ottaen huomioon satamassa jo nykyisin meneillään olevat kehittämishankkeet, jotka etenevät omien aikataulujensa ja erillisten lupaprosessien mukaisesti. Näitä ovat seuraavat:
  - Pohjoisosien teollisuus- ja varastoterminaalialue
  - Porttialueen laajennu
  - Hailikarin uusi kenttävarastoalue
  - Konttiterminaalin laajennus
  - Puotelinpohjan varastoterminaalialue ja osa Paksuniemeä.
 • VE 1: Sataman toiminnan laajentaminen yleissuunnitelman mukaan käsittäen seuraavat toiminnot:
  - Vaihtoehdon VE 0+ mukaiset nykyiset kehittämishankkeet
  - Hillonlaiturin ja taustakentän laajennus
  - Palokankaan laiturin ja taustakentän laajennus
  - Uusi öljylaiturialue taustakenttineen
  - Paksuniemen uusi satamaosa
  - Hillonlahden varasto- ja kenttäalue
  - Hillonlahden reservialue teollisuusvarastoille.
 • VE 2: Sataman toiminnan laajentaminen vaihtoehdon VE 1 mukaan pois lukien Hillonlahden reservialue teollisuusvarastoille.

Pitemmällä aikavälillä mahdollisia vaihtoehtoisia alueita sataman laajenemiselle on etsitty nyt esitettyjä vaihtoehtoja laajemmin. Tällöin on tarkasteltu myös nykyisestä satama-alueesta alueellisesti erillisiä ratkaisuja. Useista eri näkökulmista ja myös ympäristövaikutusten kannalta satamatoimintojen keskittämistä samalle alueelle on kuitenkin pidetty perusteltuna.

 • Arviointiohjelma saapunut: 3.2.2006
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 10.-28.2.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 7.4.2006
 • Arviointiohjelma nähtävillä: Haminan kaupungintalolla Puistokatu 2 asiakaspalvelu sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola)
 • Yleisötilaisuus: 22.2.2006 klo 18.00 alkaen Haminan satamassa Sataman Portti-rakennuksessa 1 krs. Amica-ravintola
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 8.5.2000
 • Arviointiselostus (pdf, 3,4 Mt) saapunut 14.7.2006
 • Kuulutus arviointiselostuksesta 14.-28.8.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika arviointiselostuksesta: 30.9.2006
 • Arviointiselostus on nähtävillä Haminan kaupungintalolla Puistokatu 2 asiakaspalvelu sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola)
 • yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 30.11.2006

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 11.21, päivitetty 3.7.2019 klo 11.15