Hyppää sisältöön

Hämeekyrön jätteenpolttolaitos ja tuhkan kaatopaikka, Hämeenkyrö

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot:

0-vaihtoehto:  Ei uutta Vapo Oy:n voimalaitosta.  Energian- ja lämmöntuotanto nykyisellään Hämeenkyrössä. Pirkanmaan alueen jätehuolto nykyisellään.

Vaihtoehto 1: Jätteenpolttolaitos 80 MW, Kyröskosken kuntakeskuksen pohjoispuolella, Kyrösjärven etelärannalla, teollisuus- ja varastorakennusten alueella, saha- ja kuorimoalueiden läheisyydessä. Pääpolttoaine syntypaikkalajiteltua yhdyskuntien ja teollisuuden jätettä noin 200 000 tonnia vuodessa, ja lisäksi varaudutaan mahdolliseen lietteen polttoon. Jätekuljetukset siirtokuormausasemilta tai suoraan kiinteistöiltä, valtatie 3:lta Timinsaarentietä. Tuhkan kaatopaikka, Vaivian kaatopaikan viereen 5 km jätteenpolttolaitokselta. Sijoitetaan jätteenpolton tuhka ja mahdollisesti muuta jätettä. Olemassa oleva sähkökaapelireitti, uusi höyryputki nykyisen viereen, uusi kaukolämpöputki paperi- ja kartonkitehtaalle. Mahdollisesti lauhdetta Kyrösjärveen. Mahdollisesti lietteen bioterminen kuivaus.

Vaihtoehto 2: Biomassavoimalaitos 80 MW, pääpolttoaineet turve, puu ja ruokohelpi ja mahdollisesti liete yhteensä noin 260 000 tonnia vuodessa. Pirkanmaan alueen jätehuolto nykyisellään, jätettä hyödynnetään materiana tai energiana tai loppusijoitetaan. Muutoin kuten vaihtoehto 1.

 

 

                                                                         

Julkaistu 28.6.2005 klo 8.00, päivitetty 6.9.2019 klo 15.15

Julkaisija: