Gles Oy:n Mäntsälä Aero -lentokenttä, Mäntsälä

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa uusi yleisilmailun lentokenttä erityisesti pääkaupunkiseudun tarpeita varten. Lisäksi tavoitteena on suunnitella lentokentän toimintaa tukevaa muuta maankäyttöä. Hanke sijaitsee Mäntsälässä suhteellisen harvaan asutulla alueella valtatien 25 vieressä sen melualueella. Hankealueen pinta‐ala on 49 hehtaaria.

Alueen maarakentamisessa hyödynnetään hankealueelta louhittavaa maa‐ainesta sekä purkutyömailla muodostuvaa kierrätysbetonia ja -tiiltä. Pintarakenteissa voidaan hyödyntää kaduilta kerättyä hiekoitussepeliä. Hankealueelta louhitaan kalliota, joka hyödynnetään lentokentän rakentamisessa louheena. Uusiomateriaalien lisäksi rakentamisessa voidaan käyttää maa‐ainesten ottoalueilta tuotavaa kiviainesta.

Lentokentän käyttöä tukevina muina maankäyttömuotoina tarkastellaan huoltoasemaa, kahvilaa, rekkaparkkia, kiihdytysrataa, tapahtumakenttää, ilmailuun ja moottoriurheiluun liittyviä harrastustiloja. Kentän asfaltoitavien alueiden ulkopuolelle toteutetaan paahdeympäristö harvinaisille kasveille ja eläimille.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1 Pitkä kenttä ja kiihdytysrata
  • Vaihtoehto 2 Pitkä kenttä ja huoltoasema
  • Vaihtoehto 3 Pitkä kenttä
  • Vaihtoehto 4 Lyhyt kenttä
  • Vaihtoehto 0 Muuttaminen pelloksi ilman ulkopuolisia materiaaleja

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 18.10.2018 klo 8.47, päivitetty 10.12.2020 klo 10.30

Julkaisija: