Gasum OY:n kaasuputki, Imatra-valtakunnan raja

Gasum OY:n kaasuputki, Imatra-valtakunnan raja

 

Hankkeen kuvaus:

Gasum Oy suunnittelee 950 m pitkää maakaasun rinnakkaisputkea välille valtakunnan raja Imatra. Putken halkaisija on 1000 mm. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, jotka ovat 0-vaihtoehto eli putkiosuutta ei rakenneta sekä R-vaihtoehto eli rinnakkaisputki rakennetaan.

0-vaihtoehto on lähinnä teoreettinen vertailukohde tutkittaessa hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia. O-vaihtoehdossa nykyisen valtakunnan rajan ja Imatran vastaanottoaseman välisen siirtoputken kuormitusaste kasvaa jatkuvasti ja se saavuttaa siirtokyvyn rajan vuosituhannen vaihteen jälkeen. Tämän jälkeen putkistoa pitkin siirrettävän maakaasun käyttöä ei Suomessa voi lisätä.

R-vaihtoehdon mukaan nykyiselle maakaasuputkelle rakennetaan rinnakkaisputki 16-18 metrin etäisyydelle nykyisestä putkesta, jonka halkaisija on 700 mm. Rinnakkaisputkelle rakennetaan venttiiliasemanykyisen putken venttiiliaseman kohdalle lähelle rajalinjaa. Myös kaavinaseman rakentamiseen on varauduttu.

Rinnakkaisputken ympäristövaikutusten arvioinnissa on tutkittu putken rakentamisen aikaiset ja sen pysyvät vaikutukset. Tehtyjen selvitysten perusteella hankkeen ympäristövaikutukset jäävät varsin vähäisiksi ja paikallisiksi. Suunnittelualueella ei ole luonnon tai kulttuuriympäristön arvokohteita, joihin hanke vaikuttaisi. Putkilinjaa risteävää paikallistietä joudutaan siirtämään 150 m matkalla. Rakentaminen ei kuitenkaan aiheuta haittaa rajavyöhykkeen liikenteelle. Myös maisemalliset ja maatalouteen kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi. Peltoalue voidaan palauttaa viljeltävään kuntoon jo seuraavan kasvukauden aikana putken rakentamisen jälkeen.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 11.3.1997
 • Arviointiohjelma, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvolan ja Lappeenrannan toimipaikat, Imatran kaupunki, Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 14.3-14.4.1997
 • Kuulemistilaisuudet: Asukasilta 6.5.1997
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 12.3.1997
 • Lausuntojen määräaika: 28.4.1997
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 26.5.1997
 • Arviointiselostus, saapunut: 5.6.1997
 • Arviointiselostus, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvolan ja Lappeenrannan toimipaikat, Imatran kaupunki, Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 9.6-18.7.1997
 • Kuulemistilaisuudet: -
 • Lausuntopyyntö: 5.6.1997
 • Lausuntojen määräaika: 18.7.1997
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 15.8.1997

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 15.47, päivitetty 31.1.2019 klo 18.48