Hyppää sisältöön

Fortum Power and Heat Oy:n Hämeenlinnan voimalaitoksen jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointi, Hämeenlinna

Hankkeen kuvaus: Hanke koskee Hämeenlinnan voimalaitoksen yhteyteen rakennettavaa lajiteltua yhdyskuntajätettä, rakennusjätettä ja mahdollisesti jätevedenpuhdistamon lietettä polttoaineena käyttävää kattilalaitosta.Arviointiohjelman taustana on Kiertokapula Oy:lle jätetty tarjous lajitellun yhdyskuntajätteen poltosta, josta Kiertokapula Oy järjesti julkisen tarjouskilpailun. Vaikka tarjouskilpailun tulos ratkennee vasta tämän vuoden lopulla, YVA-menettely päätettiin kuitenkin jo käynnistää.

Hankkeessa on tarkoituksena uudistaa Fortum Power and Heat Oy:n Hämeenlinnan voimalaitosta sen nykyisellä paikalla Paikkalan kylässä 3-4 km Hämeenlinnan keskustan kaakkoispuolella. Uusi jäteperäisiä polttoaineita käyttävä kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos (CHP-laitos) liitettäisiin osaksi olemassa olevaa voimalaitosta ja sen tarvitsemat rakennukset eli polttoaineen vastaanottoasema, kattila ja savukaasujen puhdistuslaitteistot sijoitettaisiin nykyiselle voimalaitostontille. Turvekattila saneerattaisiin. Tuotettu lämpö myytäisiin Vattenfall Kaukolämpö Oy:lle, joka toimii kaukolämmön jakelijana Hämeenlinnan kaupungissa.

Julkaistu 28.8.2013 klo 17.26, päivitetty 6.9.2013 klo 14.48

Aihealue:
Julkaisija: