Hyppää sisältöön

Forssan tuulivoimahanke, Forssa, Jokioinen ja Tammela

 

Hankkeen kuvaus:   Hanke käsittää tuulivoimapuiston rakentamisen ja toiminnan Kiimassuon alueella ja sen ympäristössä Forssan kaupungin Kiimassuon, Kaalikorven ja Ratasmäen, Jokioisten kunnan Peltosuon ja Paununharjun sekä Tammelan kunnan Sukulan, Häiviän ja Riihivalkaman alueilla. Hankealueella on toteuttamatta jättämisen vaihtoehto ja kaksi toteutusvaihtoehtoa: vaihtoehto 1:ssä hankealueella rakennetaan ja otetaan käyttöön 33 ja vaihtoehto 2:ssa 20 tuulivoimalaa vuoteen 2013 mennessä. Rakennettavat tuulivoimalaitokset ovat yksikköteholtaan 2-3 MW, ja tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on yhteensä 40-99 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle tuleva tarvittavat sähkönsiirron rakenteet sekä rakennus- ja huoltotieverkosto. Näitä varten tarvittava maapinta-ala on muutamia prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta, joka on noin 26,8 km2.  

 

Julkaistu 13.8.2013 klo 16.57, päivitetty 13.6.2019 klo 13.13

Julkaisija: