Finn Nickel Oy (ent. Hitura Mining Oy), Nivala

Hankkeen kuvaus

Hituran kaivoksen rikastuksessa muodostuu tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa rikastushiekkaa 620 000 tonnia vuodessa. Rikastushiekka on tähän asti läjitetty kaivosalueella sijaitsevalle rajatulle alueelle. Rikastushiekan läjitys nykyisellä alueella loppuu ja läjitykselle etsitään uusia toteuttamisvaihtoehtoja. Tarkoitus on sijoittaa myös muualta tuotujen eri tyyppisten malmien rikastushiekkaa. Vaihtoehtojen vertailun perusteella valitaan sopiva ratkaisu uudelle läjitysalueen toteuttamiselle.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Vaihtoehto (VE 1): Nykyistä rikastushiekka-aluetta korotetaan tasoon +108 m
  • Vaihtoehto (VE 2): Rakennetaan uusi rikastushiekka-alue nykyisen alueen eteläpuolelle
  • Vaihtoehto (MVE 2): Muualta tuotujen malmien rikastushiekoille rakennetaan tarvittaessa rikastushiekka-alue nykyisen rikastushiekka-alueen eteläpuolelle

 

Julkaistu 20.11.2013 klo 13.13, päivitetty 18.12.2015 klo 12.43