Hyppää sisältöön

Fingrid Oyj:n hanke varavoimakapasiteetin lisäämiseksi (Joroinen, Forssa, Seinäjoki, Inkoo, Kangasala)

Hankkeen kuvaus

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on käynnistänyt projektin Suomen varavoimalaitoskapasiteetin lisäämiseksi kokonaissähkötehona enintään 400 megawatilla (MW). Uutta varavoimalaitoskapasiteettia tarvitaan Fingridin vastuulla olevien lakisääteisten reservivelvoitteiden hoitoon (ns. hätätarkoituskäyttö), eikä laitoksia käytetä kaupalliseen sähköntuotantoon.

Varavoimalaitoskapasiteetin lisääminen kokonaissähkötehona enintään 400 megawatilla tarkoittaa käytännössä muutamaa noin 100 MW varavoimalaitoskokonaisuutta, jotka voidaan toteuttaa joko sijoittamalla uusia yksiköitä nykyisen varavoimalaitoksen yhteyteen tai rakentamalla uusia varavoimalaitoksia. Uuden varavoimalaitoksen rakentamisessa varaudutaan siihen, että laitosta voidaan reservitarpeen kehittyessä tarvittaessa laajentaa teholtaan noin kaksinkertaiseksi. Laajentamispäätökseen vaikuttavat vaihtoehtoisten reservien saatavuus ja nykyisten reservien käytettävyys.

Nopea häiriöreservi aktivoidaan manuaalisesti häiriötilanteessa 15 minuutissa. Sen avulla minimoidaan sähköjärjestelmän mahdollisten häiriötilanteiden vaikutukset, estetään häiriöiden laajeneminen ja palautetaan sähköjärjestelmä häiriötilasta mahdollisimman nopeasti normaalitilaan.

Kantaverkon ratkaisuilla mahdollistetaan myös uuden voimantuotannon liittäminen valtakunnalliseen sähköverkkoon. Ensivaiheessa nopean häiriöreservin velvoite kasvaa Olkiluodon uudesta ydinvoimalaitoksesta johtuvan mitoittavan vian kasvun myötä. Pitemmällä aikavälillä myös uuden voimantuotannon ratkaisut lisäävät reservitarvetta varauduttaessa äkillisiin tuotannon vaihteluihin.

Lisäksi hankkeella varmistetaan reservikapasiteetin riittävyyttä huoltotilanteiden varalle. Edellinen varavoimalaitos valmistui Olkiluodon voimalaitosalueelle vuoden 2007 lopulla. Suurin osa kantaverkkoyhtiön nykyisestä kaasuturpiinikapasiteetista on kuitenkin rakennettu jo 1970-luvulla ja vaatii perushuoltoa. Varavoimalaitoskapasiteetin lisäämisen tarve on kokonaisuus, johon vaikuttavat häiriöreservitarpeen kehittyminen, vaihtoehtoisten reservien saatavuus ja nykyisten reservien käytettävyys.

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka on sähkömarkkinalakiin (386/1995) perustuvassa verkkoluvassa määrätty vastaamaan Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiötä valvovana viranomaisena toimii Energiamarkkinavirasto.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat nykyisten voimalaitosten tai sähköasemien lähellä:

  1. Joroisten Huutokoski
  2. Seinäjoen sähköasema
  3. Forssan sähköasema
  4. Inkoon voimalaitos
  5. Kangasalan sähköasema ja
  6. Jyväskylän Keljonlahti.

Kullakin sijoituspaikalla tarkastellaan kahta erilaista toteutustekniikka eli kaasuturpiinilaitosta ja dieselmoottorilaitosta.

Julkaistu 26.5.2010 klo 10.00, päivitetty 3.4.2019 klo 15.51

Aihealue: