Hyppää sisältöön

Fingrid Oyj, 400 kV voimajohto välille Pyhänselkä (Muhos) - Tornion seutu (Ruotsi)

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj:llä on tarkoitus rakentaa pitkällä aikavälillä 400 kV voimajohto välille Pyhänselkä (Muhos) - Tornion seutu (Ruotsi). Suomen ja Ruotsin välisen siirtokapasiteetin lisäämiseksi olisi tarpeen tämän vaihtosähköyhteyden rakentaminen, koska sähkön tuontitarve Pohjoismaista Suomeen tulee tulevaisuudessa lisääntymään.

Alustavia tutkittavia johtoreittivaihtoehtoja on kolme Muhokselta Iihin ja kaksi vaihtoehtoa Simossa sekä lisäksi linjan kokonaan rakentamattajättämisvaihtoehto (0 - vaihtoehto). Reittivaihtoehto A sijoittuu pääasiallisesti Pyhänselkä - Petäjäskoski ja Pikkarala - Keminmaa johtojen kanssa samaan maastokäytävään joko nykyisten johtojen rinnalle tai yhteispylväisiin. Reittivaihtoehto B sijoittuu Muhokselta Hannusperään nykyisten johtojen rinnalle ja Hannusperältä Yli-Olhavaan uuteen maastokäytävään ja itäinen reittivaihtoehto C Muhokselta Yli-Olhavaan asti täysin uuteen maastokäytävään. Simon kohdalla Yli-Olhavasta Kukkolaan välisellä reitillä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, joista toinen sijoittuu nykyiseen linjaukseen ja toinen kiertää sen itäpuolelta. Johtoalueen leveys uudessa maastokäytävässä on 42 m ja nykyisen voimajohdon rinnalle tullessa johtoalueen kokonaisleveys on 75 m. Kummankin johtoalueen molemmin puolin on lisäksi 10 m levyinen reunavyöhyke, jossa puut voivat kasvaa 10 - 20 m korkuisiksi.

Julkaistu 16.8.2001 klo 10.16, päivitetty 18.12.2015 klo 14.10