Espoon Sähkö Oyj:n Suomenojan maakaasuvoimalaitos, Espoo

Yhteysviranomaisen lausunto:
arviointiohjelmasta (htm 19 Kb) 14.8.2002
arviointiselostuksesta (htm 20 Kb) 18.3.2003

Julkaistu 13.11.2013 klo 15.01, päivitetty 20.11.2015 klo 10.54

Julkaisija: