Hyppää sisältöön

Ekokem Oy Ab:n jätteenkäsittelylaitoksen ja energiantuotannon laajennus, Riihimäki

Hankkeen kuvaus: Hankkeessa on tarkoitus rakentaa laitosalueelle jätevoimala, jossa otetaan vastaan syntypaikkalajiteltua yhdyskuntien, teollisuuden ja kaupan jätettä, ongelmajätettä, rakennus- ja puujätettä, sairaala- ja eläinjätettä sekä yhdyskuntien ja teollisuuden lietteitä. Samalla polttolinja 1:n toiminta loppuu, ja laitos pidetään käyttökelpoisena varakapasiteettina. Hanke lisää jätevirtoja alueella 70 000 – 100 000 tonnilla vuodessa, mikä merkitsee 35 – 50 ajoneuvon lisäystä Ekokemin liikenteeseen päivässä. Laitoksen kokonaiskapasiteetti on noin 150 000 tonnia polttokelpoista jätettä vuodessa. Polttolaitokseen tulee arinakattila. Sen savukaasut ohjataan olemassa olevaan polttolinja 1:n savukaasujen puhdistuslaitteistoon, joka on suunniteltu ongelmajätteiden polttolaitoksen savukaasujen puhdistukseen. Syntyvä energia hyödynnetään tuottamalla höyryä ja sähköä Ekokemin omaan tarpeeseen, kaukolämpöä Riihimäen kaupungille sekä sähköä valtakunnanverkkoon.

Julkaistu 28.8.2013 klo 16.51, päivitetty 6.9.2013 klo 14.51

Aihealue:
Julkaisija: